Změny v zákonech od 1.1.2016

Dnem 1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Pro lepší informovanost občanů byly zpracovány letáky, týkající se změn v oblasti evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovnách), občanských průkazů a cestovních dokladů, které Vám v příloze zasílám.

V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o jejich zveřejnění v příslušném periodiku a na Vašich webových stránkách. Věřím, že uvedená opatření přispějí ke zvýšení spokojenosti občanů při vyřizování žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady.

Občanské průkazy

Cestovní pasy

Výzvy

Zprostředkování kontaktuPočet zobrazení: 1923 | Aktualizováno: 07. 12. 2015