Místní akční plán ORP Příbram

 

 

Název projektu Místní akční plán ORP Příbram
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný popis projektu

Místní akční plán (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb.

O projektu na základě smlouvy o partnerství informuje Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram na svých internetových stránkách. Pravidelně aktualizované informace o projektu zveřejňuje na svých webových stránkách také druhý partner projektu - Místní akční skupina Podbrdsko, z. s.

Celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu 3.689.616,00 Kč
  • způsobilé výdaje
3.689.616,00 Kč
  • nezpůsobilé výdaje
0,00 Kč
Celková poskytnutá dotace z OP VVV 3.505.135,20 Kč
Spolufinancování ze zdrojů města 184.480,80 Kč
Termín realizace 05/2016 - 10/2017

Zprávy v tisku

 Počet zobrazení: 726 | Aktualizováno: 04. 10. 2016