Územní plán

Koordinační výkres Územního plánu města Příbram po změnách 1, 2, 3, 5, 6 a 7

Čistopis

Změna č.1

Změna č.2

Změna č.3

Změna č. 4

nedokončena

Změna č. 5

Změna č. 6

Změna č. 7

Změna č. 8

nedokončena

Změna č. 9

 nedokončena 

 

 

Informace potenciálním navrhovatelům změny Územního plánu města Příbram

Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona (č. 183/20096 Sb.) další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Toto zákonné ustanovení v praxi znamená, že v situaci, kdy územní plán má prokazatelně dostatečnou rezervu ploch k zástavbě, a tyto plochy dosud nejsou zastavěny, tak nelze změnou územního plánu vymezovat nové plochy k zástavbě.

Vzhledem k tomu, že Územní plán města Příbram má v současnosti rezervu zastavitelných ploch v řádu desítek až stovek hektarů (přičemž většina těchto rezervních ploch je určena k zástavbě pro bydlení), není v současnosti možné změnou územního plánu vymezovat další nové zastavitelné plochy.

 Počet zobrazení: 15482 | Aktualizováno: 22. 09. 2013