Úprava Územního plánu města Příbram

Úprava územního plánu (někdy označováno pojmem "překlopení") je proces dle ust. § 188 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Tímto procesem se po věcné stránce stávající územní plán ponechává v platnosti. Mění se formální stránka územního plánu tak, aby korespondoval se stávajícím stavebním zákonem. Mění se obsahová struktura, členění výkresů, názvosloví, apod. Věcně zůstává koncepce územního plánu zachována. Jinými slovy „překlopení“ znamená pouze nové formální vyjádření stávajícího územního plánu, což nelze zaměňovat s procesem změny územního plánu, kde se mění věcný obsah.

 V současnosti (říjen 2017) se úprava nachází ve fázi ukončeného veřejného projednání (§ 52 stavebního zákona).

 Počet zobrazení: 1728 | Aktualizováno: 04. 12. 2015