Osadní výbory

Zastupitelstvo města Příbram na svém 5. zasedání dne 23. 3. 2015 zřídilo osadní výbory.

Výpis z usnesení:

 • 3) Zřízení osadních výborů 
  Usn. č. 139/2015/ZM
  ZM I. zřizuje: Osadní výbor Brod, Osadní výbor Bytíz, Osadní výbor Jerusalém, Osadní výbor Jesenice, Osadní výbor Kozičín, Osadní výbor Lazec, Osadní výbor Orlov, Osadní výbor Příbram VI – Březové Hory, Osadní výbor Příbram IX – Nová Hospoda, Osadní výbor Zavržice, Osadní výbor Žežice
 • Usn. č. 140/2015/ZM      
  ZM II. stanoví počet členů: Osadního výboru Brod na 5, Osadního výboru Bytíz na 3, Osadního výboru Jerusalém na 5, Osadního výboru Jesenice na 3, Osadního výboru Kozičín na 5, Osadního výboru Lazec na 5, Osadního výboru Orlov na 5, Osadní výbor Příbram VI – Březové Hory na 5, Osadní výbor Příbram IX – Nová Hospoda na 5, Osadního výboru Zavržice na 3, Osadního výboru Žežice na 5
 • Usn. č. 141/2015/ZM      
  ZM  III. schvaluje „Statut osadního výboru Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram VI – Březové Hory, Příbram IX - Nová Hospoda, Zavržice, Žežice,“ dle přílohy č. 2.
 • Usn. č. 142/2015/ZM         
  ZM IV.  pověřuje jednáním s místními  svazky a občany, v příslušné části obce, pro kterou se osadní výbor zřizuje, zastupitele  Ing. Pavla Pikrta ve věci návrhu na členy (předsedy) zřízených osadních výborů.

Statut Osatního výboru Brod 
Statut Osadního výboru Bytíz
Statut Osadního výboru Jerusalém
Statut Osadního výboru Jesenice
Statut Osadního výboru Kozičín
Statut Osadního výboru Lazec
Statut Osadního výboru Orlov 
Statut Osadního výboru Zavržice
Statut Osadního výboru Žežice
Statut Osadního výboru Příbram VI - Březové Hory
Statut Osadního výboru Příbram IX - Nová Hospoda

 

Zastupitelstvo města Příbram na svém 9. zasedání dne 29. 6. 2015 zvolilo tyto členy a předsedy osadních výborů: 

Výpis z usnesení:
Usn. č. 208/2015/ZM
ZM     v o l í
1) členy osadního výboru:                
Brod:  Ing. Petra  Štěpánka, Mgr. Jaroslava Umlaufa, Mgr. Josefa Hovorku, Josefa Měchuru, Petra Váňu.
Bytíz:   Olgu Berkovou, Mgr. Lenku Thámovou, Zdeňka Kvapila.
Jerusalém:   RNDr. Jitku Panochovou, Ing. Zdeňku Barešovou, Annu Farářovou, Václava Šemberu, Jaroslava Bendu.
Jesenice:   Martina Svrčinu, Vladislava Mišu, Jozefa Černého.
Kozičín:   Miroslava  Pergla, Ladislava  Kadlece,  Petra Čapka, Miloše Bubeníčka, Ing.  Libora Šmída.
Lazec:   Ing. Petra Pazderku, Bc. Jiřího Chloupka,Veroniku Ječnou, Pavla Mrkáčka, Ing. Petra Walczyska.  
Orlov:   Alenu Hlubučkovou, Helenu   Rousovou, Juraje  Rytycha, Marii Brůčkovou, Marka Bílka.
Příbram VI –  Březové Hory:   Františka Stoklasu, Mgr. Vlastu Peckovou, Evu Samkovou, Jiřího Blajera, Jiřího Míku.
Příbram IX – Nová Hospoda: Karla Nekolného, Ing. Evu Kyselákovou, Janu  Hrubou, Ing. Petru Jílkovou, Ph.D., Lenku Zemanovou.
Zavržice:   Stanislavu Hyspeckou, Jaroslava Drobílka, Ondřeje Fortelku.
Žežice:   Janu Čechovou, Jaroslava Hviždě, DiS., Michala Gerčáka, Denisu Šrainovou, Ing. Jiřího Bětíka.

2) předsedu osadního výboru
Brod: Ing. Petra Štěpánka
Bytíz: Olgu Berkovou
Jerusalém: RNDr. Jitku Panochovou
Jesenice: Martina Svrčinu
Kozičín: Miroslava Pergl
Lazec: Ing. Petra Pazderku
Orlov: Alenu Hlubučkovou
Příbram VI – Březové Hory: Františka Stoklasu
Příbram IX – Nová Hospoda: Karla Nekolného
Zavržice: Stanislavu Hyspeckou
Žežice: Janu Čechovou

 

Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání dne 14. 9. 2015 zřídilo Osadní výbor Příbram III - Sázky

Výpis z usnesení:
3) Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram III – Sázky
Usn. č. 249/2015/ZM
ZM I. zřizuje Osadní výbor Příbram III – Sázky.
II. stanoví počet členů Osadního výboru Příbram III – Sázky na 5.
III. schvaluje Statut Osadního výboru Příbram III – Sázky.
Statut Osadního výboru Příbram - Sázky

 

 

Zastupitelstvo města Příbram na svém 13. zasedání dne 16. 12. 2015 zvolilo nového člena Osadního výboru Lazec:

Výpis z usnesení:
Usn. č. 348/2015/ZM
ZM I. bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Walczyska na člena Osadního výboru Lazec.
II. volí pana Roberta Štorkána členem Osadního výboru Lazec.

 

 

Zastupitelstvo města Příbram na svém 13. zasedání dne 16. 12. 2015 zvolilo členy a předsedkyni Osadního výboru Příbram III – Sázky:

Výpis z usnesení: Usn. č. 352/2015/ZM
ZM volí
1) členy Osadního výboru Příbram III – Sázky: Irenu Cibulkovou, Vlastu Soukupovou, Libuši   Kolingerovou, Janu Krupovou, Ivetu Krupovou.
2) předsedkyni Osadního výboru Příbram III – Sázky: Irenu Cibulkovou.


 

Zastupitelstvo města Příbram na svém 15. zasedání dne 22.02.2016 zřídilo Osadní výbor Příbram V - Zdaboř

Výpis z usnesení: 
Usn. č. 381/2016/ZM
ZM I. zřizuje Osadní výbor Příbram V-Zdaboř.
ZM II. stanoví počet členů Osadního výboru Příbram V-Zdaboř na 5.
ZM III. schvaluje Statut Osadního výboru Příbram V-Zdaboř.
Statut Osadního výboru Příbram V-Zdaboř 
 

 

Zastupitelstvo města Příbram na svém 18. zasedání  dne 23.05.2016 zvolilo členy a předsedu Osadního výrobu Příbram V – Zdaboř:

Výpis z usnesení:
Usn.č.461/2016/ZM
ZM  1)  volí členy Osadního výboru Příbram V – Zdaboř: Mgr. Helenu Kalátovou, Josefa Kostnera, Terezu Pilouskovou, Ing. Vladimíra Prunera a Ing. Tomáše Plechatého,
ZM 2) volí předsedu OV Příbram V – Zdaboř: Ing. Tomáše Plechatého 

 

 

Zastupitelstvo města Příbram na svém 19. zasedání dne 27.06.2016 zvolilo novou členku Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda:

Výpis z usnesení:
Usn.č.494/2016/ZM
ZM I. bere na vědomí rezignaci paní Ing. Petry Jílkové, PhD., na členku Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda.

ZM II. volí paní Lucii Kušnírovou členkou Osadního výboru Příbram IX – Nová Hospoda.

 

 

Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 23.01.2017 zvolilo nového člena Osadního výboru Žežice:  

Výpis z usnesení:
Usn. č. 633/2017/ZM
ZM I. bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Hviždě z funkce člena Osadního výboru Žežice.
ZM II. volí pana Petra Kasu členem Osadního výboru Žežice.

 

 

Zastupitelstvo města Příbram na svém 28. zasedání dne 22.05.2017 zvolilo nového člena Osadního výboru Orlov

Výpis z usnesení:
Usn.č.729/2017/ZM
ZM I. bere na vědomí  rezignaci pana Marka Bílka z funkce člena Osadního výboru Orlov.
ZM II. volí pana Pavla Nováčka členem Osadního výboru Orlov.

 

 

 

 

Kontakty:

Brod Ing. Petr Štěpánek stepanek.zahrady@seznam.cz
Bytíz Olga Berková calounikberka@seznam.cz
Jerusalém RNDr. Jitka Panochová panochovaj@seznam.cz
Jesenice Martin Svrčina msvrcina@c-box.cz
Kozičín Miroslav Pergl pergola53@seznam.cz
Lazec Ing. Petr Pazderka ppaz@centrum.cz
Orlov Alena Hlubučková ovorlov@email.cz
Březové Hory František Stoklasa osadnivyborbh@seznam.cz
Nová Hospoda Karel Nekolný novahospodapb@seznam.cz
Sázky Irena Cibulková ovsazky.irenacibulkova@seznam.cz
Zavržice Stanislava Hyspecká hyspystana@seznam.cz
Zdaboř Ing. Tomáš Plechatý zdabor@centrum.cz
Žežice Jana Čechová cechove@volny.cz


Počet zobrazení: 3395 | Aktualizováno: 24. 11. 2016