Oddělení přípravy a realizace projektů

Vedoucí: Ing. Pavel Bureš

Popis činnosti oddělení

- komplexní technická a investiční příprava pozemních, dopravních a inženýrských staveb, výkon
  technického dozoru při realizaci staveb
- technická příprava investic v oboru vodovodů a kanalizací a výkon technického dozoru při realizaci
  vodohospodářských staveb
- odkup vodohospodářských sítí
- zajišťování podkladů pro uzavírání hospodářských a autorských smluv
- kontrola v ekonomické a hospodářskosprávní oblasti odboru investic
- kontrola čerpání finančních prostředků ze zdrojů státního rozpočtu a vlastních zdrojů


Pracovníci:

Ing. Pavel Bureš
Ing. Eva Černá  
Petr Houdek 
Ing. Iveta Bučilová
Radek Třešňák 
Ing. Dagmar Vlčková

 

Další informace 

Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram, schválené 16. 9. 2013Počet zobrazení: 4320 | Aktualizováno: 02. 06. 2017