Odbor správy majetku

Vedoucí odboru správy majetku: Bc. Žaneta Vaverková
Sídlo: Gen. R. Tesaříka 19, Příbram I, 2. patro

Otázky a odpovědi

správa majetku města: PhDr. Věra Černá, Věra Nováková, DiS.
Věra Nováková, DiS. - ekonom odboru, dále vykonává agendu pronájmů a pobytů na chatě Granit.
PhDr. Věra Černá - nebytové prostory.


Odbor správy majetku:
Oddělení správy majetku - zajišťuje správu nebytových prostor.
Oddělení majetkoprávní - zajišťuje správu pozemků.

Popis činnosti odboru:

  • Zajišťuje správu majetku města Příbram s péčí řádného hospodáře a majetkových práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Zabezpečuje činnost města – městského úřadu, v oblasti majetkoprávní.
  • Zajišťuje majetkoprávní dispozice s majetkem města - pronájmy, pachty, prodeje, koupě, výpůjčky, darování a směny pozemků dle příslušných    usnesení orgánů města
                                                                                       - pronájmy, prodeje, výpůjčky nebytových prostor dle příslušných usnesení orgánů města.
  • Plní úkoly města Příbram a městského úřadu v rozsahu vymezeném organizačním řádem.

 Úřední dny

 Pondělí, středa 7.30 - 12.00   12.30 - 17.00 hod.  

V případě potřeby jednání s konkrétním referentem je nutné si předem domluvit schůzku (telefonicky, elektronicky). Tuto schůzku lze domluvit i mimo úřední dny.Počet zobrazení: 8715 | Aktualizováno: 01. 04. 2016