Dolní Hbity

 

Územní plán Dolní Hbity – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Územní plán Dolní Hbity (ÚP).

ÚP nabyl účinnosti dne 15. 07. 2014.

Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

ÚP je k nahlédnutí na
- Obecním úřadu Dolní Hbity
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Stavebním úřadu Kamýk nad Vltavou,
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 

Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - text
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Dolní Hbity
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Káciň
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Luhy
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - Jelence
Územní studie veřejných prostranství Dolní Hbity - grafika - NepřejovPočet zobrazení: 1616 | Aktualizováno: 24. 12. 2009