Háje

Změna č. 3 Územního plánu obce Háje – oznámení

 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Změnu č. 3 Územního plánu obce Háje (změna).
 
Změna nabyla účinnosti dne 20. 09. 2013.
 
Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.
 
Změna je k nahlédnutí na
- Obecním úřadu Háje
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Stavebním úřadu Příbram,
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
 
 
Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 4 Územního plánu obce Háje - oznámení
 


MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 4 Územního plánu obce Háje (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 30. 05. 2015

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí na

  • Obecním úřadu Háje
  • MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 Změna č. 5 Územního plánu obce Háje - oznámení

MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 5 Územního plánu obce Háje (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 16.12.2015

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí na

  • Obecním úřadu Háje
  • MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

 

 

 Počet zobrazení: 2895 | Aktualizováno: 26. 06. 2015