Jince

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE JINCE

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost městyse Jince dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu městyse Jince.

Datum vydání změny je 17. 9. 2008, nabytí účinnosti dne 7. 10. 2008.

Projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Změna je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na Stavebním úřadu Jince, Čsl. Dělostřelců 172, 262 23 Jince- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na Městysu Jince, Čsl. Dělostřelců 172, 262 23 Jince

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Tyto údaje jsou zveřejněny v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.Počet zobrazení: 2332 | Aktualizováno: 24. 12. 2009