Ostatní záležitosti

Pokud si nejste jisti kam zařadit svůj dotaz, můžete jej napsat sem.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 132  
08.02.2018 09:15:41 - Anna Kanalosova
Dobrý den mela bych prosbu zda li je možnost koupě pozemku? Děkuji s pozdravem Kanalosova.
Odpověď - 12.02.2018 06:32:00
Vážená paní Kanalosová, o prodeji pozemku rozhoduje Zastupitelstvo města Příbram. Jedním z podkladových materiálů pro rozhodnutí je i vyjádření příslušných odborů města Příbram. Pokud máte zájem o detailnější vysvětlení o postupu města ve věci prodeje pozemků, kontaktujte mne na e-mailu: jana.ricarova@pribram.eu. S pozdravem Říčařová J., majetkoprávní oddělení Odboru správy majetku
06.02.2018 14:36:10 - Vlaďka

Dobrý den,děkuji za odpověď týkající se příp.úlevy za platbu kom.odpadu.Myslím si tedy, že to je hodně nepoctivé, platit za něco,co třičtvrtě roku nevyužíváme. A proč tedy máte k dispozici tiskopis
" Žádost o osvobození / úlevu místního poplatku za svoz kom.odpadu ? Kdo má na to nárok ? Víme že i manželka p. Fuchsy dostala tuto úlevu na syna.A nejen ona.Na každého zřejmě jiný metr ? A jak mi vysvětlíte, když např.v našem domě bydlí v podnájmu rodina s více dětmi a za odpad platí pouze 1 osoba - majitel bytu.Máme zjištěno přímo od této rodiny.Nikde prý nic neplatí.
To je v pořádku ? Zřejmě počítáte s tím, že to za ně zaplatí lidé, kteří platí poctivě celé roky,přetože žádný odpad do kontejneru nevhazují.Chtěli jsme jen poctivé zaplatit např. za jednu osobu, když 3/4 roku jsme mimo Příbram a platíme za celý rok v jiném městě.Budeme se informovat jinde. Zdravím
Odpověď - 07.02.2018 12:04:38
Vážená paní Vlaďko, osvobození a úlevy od úhrady místního poplatku řeší článek 6 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 ze dne 13. listopadu 2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stejně tak i to, kdo je poplatníkem. Obecně závaznou vyhlášku vydává Zastupitelstvo města Příbram každoročně, a to v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Budete-li mít ještě nějaké další dotazy k místnímu poplatku, můžete mě kontaktovat přímo, a to na níže uvedeném telefonní čísle či e-mailové adrese. S pozdravem Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického, Tel.: 318 402 207, Mobil: 605 885 821, venuse.stochlova@pribram.eu.
05.02.2018 14:27:01 - Vlaďka
Dobrý den, mám dotaz týkající se poplatků za svoz odpadu.V Příbrami máme trvalý pobyt, ale zdržujeme se zde pouze od 1.12.do konce února, tedy 3 měsíce.
Pravidelně platíme s manželem částku určenou městem Příbram, ale v místě, kde se zdržujeme zbylých 9 měsíců platíme poplatek za svoz odpadu také.Potvrzení o platbě můžeme doložit. Jsme důchodci a platit obě tyto částky, je pro nás dost finančně náročné,když navíc do kontejneru v Příbrami 9 měsíců nevhodíme vůbec nic.Proto se chceme zeptat,zda bychom mohli požádat o snížení tohoto poplatku, nebo o zaplacení pouze za jednu osobu.Děkuji za odpověď. Vlaďka
Odpověď - 05.02.2018 16:00:55
Vážená paní Vlaďko, podle Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 5/2017 ze dne 13. listopadu 2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, čl. 2, má povinnost hradit poplatek každá fyzická osoba, která má na území města Příbram trvalý pobyt. Žádná úleva ani osvobození ve Vašem případě dle výše zmíněné vyhlášky není možná. Tam, kde se zdržujete mimo Příbram, jste zřejmě vlastníci nemovitosti, a tudíž máte povinnost hradit poplatek jako vlastník nemovitosti. Olga Štilipová, vedoucí oddělení účetního a financování, Tel.: 318402214, E-mail: olga.stilipova@pribram.eu
31.01.2018 08:48:36 - Josef
Dobrý den.Zajímalo by mně co se bude dít okolo křížových domů Pb.8.jsou tu na 6.2.zákazové značky z důvodů filmování.Děkuji.
Odpověď - 31.01.2018 15:39:00
Vážený pane Josefe, okolo křížových domů v Příbrami VIII jsou umístěny dopravní značky zákaz zastavení z důvodu natáčení scén do čtyřdílného televizního filmu Jana Hřebejka "Rédl" České televize. MěÚ Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, Eva Palivcová
28.01.2018 18:42:29 - koudy07
Dobrý den,smí se skatepark již používat za hezkého počasí,i když nebyl "oficiálně otevřen"?Beton je již určitě vyzrálí...tak nač čekat?Jsou hezké dny i během zimy.
Děkuji za odpověď
Odpověď - 31.01.2018 14:00:05
Dobrý den, těší mě Váš zájem o skatepark. Věřím, že si ho po jeho otevření užijete dostatečně. Nyní Vás prosím o trpělivost, stále tam ještě budou probíhat stavební práce, není zkolaudován a tudíž ani bezpečný. Vyčkejte prosím, otevření se plánuje na konec března, nebo začátek dubna. Děkuji za pochopení. Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka
23.01.2018 18:12:33 - Eva Kášová
Dobrý den,

je prosím známo, co vznikne místo supermarketu Albert v ulici ČS. Armády?

Děkuji.

S pozdravem

Eva Káěšová
Odpověď - 24.01.2018 10:58:47
Vážená paní Kášová, stejný dotaz položila paní Kuchyňková panu starostovi dne 20. 1. 2018. Zde je odpověď pana starosty: Vážená paní Kuchyňková, objekt bývalého Alberta a ani pozemek pod ním není v majetku města Příbram, a nemáme proto na jeho osud žádný vliv. Omlouvám se, že nemohu podat příznivější zprávu a přeji krásný den. Jindřich Vařeka, starosta města.
23.01.2018 15:16:16 - Manka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu nechat stát nastálo popelnici na chodníku před mým rodinným domkem (chodník je užší). A je nějaké omezení, když můj domek stojí v památkové zóně? Děkuji za odpověď. Manka
Odpověď - 26.01.2018 10:45:02
Vážená paní Manko, co se týká popelnice na chodníku, tak je jedno zda jste v památkové zóně nebo nikoliv. Popelnice je ve Vašem majetku a měla by jste ji mít na svém pozemku, v opačném případě se jedná o zábor komunikace. Samozřejmě v termínu svozu komunálního odpadu je to něco jiného, ale trvalé umístění nikoliv. Pokud by jste chtěla bližší informace volejte prosím přímo mě: 318 402 525. Děkuji za MěÚ Příbram, SOSH, Simona Žďánská
14.01.2018 15:56:32 - Věra
Dobrý den, moje děti mají trvalý pobyt hlášen v Příbrami, ale bydlí mimo Příbram. Je možné neplatit poplatek za odvoz odpadu? Jakým způsobem požádat a jaké doklady případně doložit? Děkuji za odpověď Věra
Odpověď - 15.01.2018 09:32:10
Vážená paní, dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, článku 6 je od poplatku podle ustanovení § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) osvobozena fyzická osoba, která je: a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Od úhrady poplatku je podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona osvobozena fyzická osoba: a) která pobývá mimo území České republiky souvisle po dobu delší než šest měsíců a tuto skutečnost doloží správci poplatku, b) která bydlí na ubytovně nebo ve služebním bytě na území města Příbram a doloží, že hradí svoz komunálního odpadu v nájmu, c) po dobu, kdy je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a tuto skutečnost doloží správci poplatku, d) která je umístěna ve zdravotnickém zařízení a tuto skutečnost doloží správci poplatku, e) které Technické služby města Příbrami nevyvážejí tuhý komunální odpad z důvodu nedostupnosti objektu: Zdabořská 94, Příbram V-Zdaboř, Prachatická 127, Příbram V-Zdaboř, U Fialáku 38, Příbram VIII, Lazec 36, Příbram, Zavržice evidenční číslo 13, Příbram, f) která má pobyt v Příbrami, části obce Bytíz, č.p. 101-114, kde je umístěna skládka komunálního odpadu. Poplatek se snižuje poplatníkovi tak, že pro pátou a každou další osobu domácnosti je stanoven ve výši 50 % sazby poplatku. Poplatek se snižuje fyzické osobě, která má pobyt na území města Příbram, ale studuje a doloží, že v době studia pobývá mimo město, na 50 % sazby poplatku. Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nevyplývá, do jaké skupiny lze Vaše děti zařadit, doporučuji, abyste mě kontaktovala na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese. V případě, že bude možné Vaše děti od poplatku osvobodit případně jim poplatek snížit, domluvíme se, jaké doklady nám budete muset doložit. S pozdravem Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického, tel.: 318 402 207
27.12.2017 22:16:01 - František
Dobrý den, chci nahlásit, že zde na těchto stránkách Otázky a odpovědi nefunguje vyhledávání. Děkuji za pochopení
Odpověď - 05.01.2018 13:18:59
Vážený pane Františku, děkujeme za upozornění, chyba je již opravena. S pozdravem Radka Fiebigerová, odbor kancelář města
11.12.2017 19:08:44 - Boučková
Dobrý večer.
Kam se mám obrátit když jsem ztratila při stěhování rodný list,vystavený v Příbrami a bydlím v Praze? Musím pro něj do Příbrami nebo mi ho vystaví kdekoliv na matrice? Ajaký je tam poplatek.
Moc děkuji za odpovědi. Hezký večer.Boučková
Odpověď - 10.01.2018 08:02:38
Dobrý den paní Boučková, o duplikát rodného listu musíte požádat Městský úřad Příbram. Do Vaší žádosti uveďte: jméno, Vaše rodné příjmení, datum narození, popř. telefonní číslo a přesnou adresu, na kterou Vám bude rodný list zaslán. Žádost zašlete na adresu: Městský úřad Příbram, matrika, Tyršova 108, 261 19 Příbram. Za rodný list se platí poplatek 100,- Kč. Helena Ziopulosová, vedoucí oddělení matriky, obřadů a slavností, tel. 318402580, e-mail:helena.ziopulosova@pribram.eu. Helena Ziopulosová vedoucí oddělení matriky, obřadů a slavností Tel.: 318402580 E-mail: helena.ziopulosova@pribram.eu
11.12.2017 16:10:41 - Lennnka
Dobry den.

Chtela jsem se zeptat na ranni autobusy jezdici z Sachetni ulice. Dnes jsme s detmi a dalsimi lidmi marne cekali na linku c. 8 odjizdejici v 7:25. Bohuzel autobus prijel az po 15 minutach. A nejezdil na cas ani v minulem tydnu.
A za dalsi. Jeli jsme tedy linkou c. 1 v 7:40, ktery mel jet rovnou na zastavku Seifertova a presto jel ulici Skolni. Tak kudy prosim jezdi?
Dekuji za odpoved
Odpověď - 02.01.2018 14:56:50
Dobrýden, požádali jsme dopravce o vyjádření k Vaší stížnosti, tady je: Dobrý den paní Trochová, Ověřil jsem odjezdy linky č. 8 za poslední dva týdny: 4.12. 7:26 5.12. 7:25 6.12. 7:36 7.12. 7:30 8.12. 7:31 11.12. 7:44 12.12. 7:31 13.12. 7:27 14.12. 7:30 15.12 7:29 Stížnost cestující je oprávněná, protože spoj 5 linky 8 nejezdí včas. Důvodem však není nějaké neplnění povinností řidičů, ale komplikace na předchozím spoji v rámci oběhu autobusu. Spoj 5 je zajišťován autobusem, který během dne jezdí linku D29 Příbram-Starosedlský Hrádek-Tochovice a má přijíždět v 7:18 ke 2. poliklinice, a pak přejíždět manipulačně na Drkolnov na linku č. 8. Na lince D29 byla do pondělí 18.12. objížďka, pro kterou se autobus na trase linky opožďoval. Nyní by jíž měl jezdit načas, pokud to povětrnostní podmínky dovolí. Linka č. 1 vedená přes ulici Školní byla chyba řidiče. Za způsobené potíže se omlouvám. S pozdravem Jiří Sladký
09.12.2017 08:28:05 - Marie Šrejberová
Dobrý den, chci se zeptat zda existuje v Příbrami hlídané parkoviště. Jsme z Ústí nad Labem a již 10 let jezdíme s cestovní kanceláří , která má odjezd právě z Příbrami, do Chorvatska. Každý rok sháníme místo, kde bychom mohli parkovat cca 4 auta na 12 dní, tak abychom nemuseli mít strach, že až se vrátíme z dovolené budou auta pryč. V Ústí nad Labem je parkoviště " Pod Mariánskou skálou, které je hlídané 24 hodin denně a tak se ptám, zda i ve vašem městě existuje takovéto místo, které by turistům a návštěvníkům Příbrami poskytlo tuto službu. Děkuji za odpověď a přeji hezký adventní čas. Šrejberová Marie.
Odpověď - 11.12.2017 11:18:05
Vážená paní Šrejberová, město Příbram nemá ve vlastnictví a ani správě žádné parkoviště s hlídaným parkováním 24 hod. Doporučujeme obrátit se na soukromý sektor případně přímo na cestovní kancelář. Děkujeme za pochopení Za MěÚ Příbram, Simona Žďánská
06.12.2017 16:14:36 - Blanka
Dobrý den, nemám dotaz, jen bych chtěla pochválit letošní vánoční strom na nám. T.G.M. Po mnoha letech je letos opravdu krásný, hlavně když svítí. Pochvala všem, kteří na tom mají zásluhu.
16.11.2017 19:30:36 - Martin Havránek
Dobrý den.Dají se zjistit výsledky voleb v obci Jerusalém?Děkuji Havránek Martin.
Odpověď - 20.11.2017 07:33:59
Vážený pane Havránku, uvedená "obec" není samostatnou obcí, ale částí územního samosprávného celku, tedy obce (města) Příbram. Výsledky voleb zpracovává Český statistický úřad. Na internetových stránkách www.czsocz lze nalézt veškerá statistická data. Výsledky voleb lze nalézt na úvodní stránce pod záložkou "statistiky". Po označení záložky je možné zvolit odkaz "volební výsledky". Po zobrazení stránky je potřeba přejít na odkaz "Výsledky voleb a referend". Zde je možné využít dalších odkazů a vybrat konkrétní typ voleb. Předpokládám, že dotaz směřuje na poslední volby, tzn. je potřeba označit "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR" a vybrat příslušný rok, tzn. rok 2017. Zde je možné dále zvolit z odkazů na jednotlivé typy zpracování. V tomto případě označit odkaz "Výsledky hlasování za územní celky". Po zobrazení vybrat z příslušných tabulek Středočeský kraj a označit odkaz Příbram, a to ve sloupci "výběr obce". Poté se zobrazí seznam obcí spadající do působnosti obce (města) Příbram. Zde je opět potřeba označit obec (město) Příbram a vybrat příslušné číslo volebního okrsku. Níže uvedená obec má číslo okrsku 36. Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí odboru vnitřních věcí.
25.10.2017 11:36:30 - sona illkova
Dobry den,mam 2 problémy pro PT: STAROSTU města PRIBRAM
1.jsem drobny výrobce!České bizuterie z Jabloneckých koralku,z polodrahokamu a dreva, drobnych darku, vanocnich ozdob a pod. a občas mivam prebytky ze zahradky.Nejsem zadny upoceny a pachnouci negustovni trhovec,jsem na urovni,hovorim 3 jazyky,mam VS vzdelani a zakladam si kvalite sve práce i kulture prodeje.Snazim se obnovovat tradici a svetove jmeno naší bizuterie.Moje výrobky jsou mnou spickove remeslnne zpracovane pouzivam krome polodrahokamu vyhradne české suroviny a mam jiz za posledních 20 let sve dobre jmeno.nemohu se ale uplatnit stále na nekterych trzích v České republice.PRIBRAM mezi ne patri.Zmizely JARMARKY, kde se prodávalo remeslne zboží,potraviny,ovoce,zelenina,proste vsehochut a zavedly se tzv. farmarske trhy,kde podle nejnovějších statistik a i podle mého zjisteni se prodava z 90% prekoupena zelenina a ovoce z Polska. NO COMMENT. PROC a KDY TO SKONCI???
2. Dnes jsem udelala velmi spatnou zkušenost s vasi pracovnici,jejíž jmeno bohužel neznam,ale ma na starosti trhy po panu Paulovi. Dnes rano při dojezdu na Dvorakovo nabrezi mne přivítala slovy, cituji: pani Illkova, vy jste mistr ve volani nevhod.Volate me v 17 hodin a dokonce i v 18,30 a ja v zadnem!!! pripade!!! nejsem !!!ochotna!!!!!obetovat svůj volny cas na hovory o trzích. One osobe jsem rekla,ze ja jsem pracovala 40 let v zahraničních službách,ale kdybych si toto dovolila ke klientovi,byla bych zcela jiste vyhozena.ze ja jsem pro ni v první rade klient. pak jsem ji doporučila, necht si vypina telefon po sve pracovni době. Ze ja to nemohu vedet, kdy jeji doba konci. my jsme pracovali i v 21.00...s klienty jsme museli hovorit kdykoliv.do 20. hod. to bylo povazovano u nas za normalni.
když jsem se podivala na místo na Dvorakove nabrezi, krasne ale na prochazku, ne na trh. prodejci na moste: Rus, Vietnamec a Armenec a svetsti. ani jeden není lokalni výrobce. jsou to jen a jen prekupnici nekvalitních kramu.
Po teto zkusenosti jsem zase slozila jiz vylozene zboží do auta a odjela jsem domu. Setrvat by totiž za danych okolnosti bylo pod moji uroven i dustojnost.
Zadam, aby te pani bylo nalezite durazne vysvetleno, ze klienta je třeba si vazit a podle toho s nim také jednat. Dle mého nazoru ona není spravna osoba na svém miste. narozdil od pana Paula, ten byl vždy maximalne !!!ochotny!!!
To, ze se nemohu zúčastnit klasických trhu v lukrativni zone povazuji za diskriminaci drobnych a poctivych podnikatelu a vyrobcu. jsem jiz duchodce a prodavam proto, abych uživila adoptovane Rotweilery a kocicku. Z duchodu me na to moc nezbyva, protože zvířata me stoji mesicne cca 12000kc. je to dost. ale ujala jsem se jich a vynahrazuji jim stradani. Dále rada podporuji projekty Clovek v tisni a seniory v ruznch seniorských domovech.
Dekuji za Vas cas a velmi ocenim Vasi férovou odpověď. sona illkova v.r.
PS: mnoha města jiz od nesmyslných farmářských trhu upustila. viz Dobris, Ricany, Benesov, Jilove, Mnisek a pod.
Odpověď - 30.10.2017 12:50:02
Vážená paní Illková, níže si dovoluji přeposlat Vám stanovisko vedoucího obecního živnostenského úřadu. Zároveň sděluji, že jsem se sám pídil po odpovědích na některé Vámi vznesené otázky a také jsem prověřoval některé Vámi uvedené informace. Volal jsem např. starostovi města Dobříš, kde jsem byl ubezpečen, že na Dobříši farmářské trhy rozhodně nezrušili, ale pouze je přemístili na jiné místo. I některé další Vámi uvedené informace nepovažuji za stoprocentně relevantní. Nechávám na příslušném odboru, aby s Vámi v co největším možném klidu dohodl možnosti, které jsme schopni Vám nabídnout. Děkuji a zůstávám s pozdravem Ing. Jindřich Vařeka, starosta města.
Odpověď - 30.10.2017 12:51:55
Vyjádření k podnětu paní Soni Illkové. 1) Farmářské trhy v Příbrami probíhají již několik let a patří mezi úspěšné prodejní akce našeho města a to, jak pro zákazníky tak i prodejce. Od loňského roku byly na základě velké poptávky ze strany našich občanů dokonce rozšířeny na dvojnásobný počet. Rozhodně odmítám, že na našem FT je 90% překoupené zeleniny a ovoce z Polska, jak uvádíte. Provádíme namátkové kontroly nabývacích dokladů prodejců a tím máme dostatečný přehled o způsobu nabytí zboží. 2) Dle vyjádření organizátorky trhu jste nebyla „ Vítána“ slovy o nevhodném času volání. V průběhu hovoru jste byla slušně požádána o telefonické řešení běžných provozních záležitostí v průběhu standardní pracovní doby. Všechny Vaše dosavadní hovory byly uskutečněny vždy po 17 a 18 hodině. Přesto byly naší pracovnicí vyřízeny. V momentě, kdy nemohl být uspokojen Váš požadavek na účast na Farmářském trhu 21. 10. (pozdní volání- předchozí den večer, kdy již byl trh naplněn a nevhodný sortiment pro přímý prodej), Vám byla nabídnuta možnost účasti na Adventních a všeobecných trzích, kde je prostor pro Váš sortiment. Dále Vám byla nabídnuta možnost účasti na dalším farmářském trhu dne 4. 11., a to v dětské dílničce. Opravdu nevnímám žádné náznaky diskriminace, spíše snahu nabídnout Vám vhodnou alternativu a možnost účastnit se klasických i jiných trhů, které odpovídají Vašemu sortimentu, obzvláště v době před koncem roku, kdy je prodejních akcí v našem městě větší množství. Vzhledem k organizační přípravě trhů je nutné se dostatečně včas s organizátory spojit a dohodnout svou účast a její podmínky. S Vaším tvrzením, že jste diskriminována tím, že se „ Nemůžete účastnit klasických trhů v lukrativní zóně“ tedy nemohu souhlasit. V případě jakýchkoliv nejasností nebo problému v oblasti trhu či podnikání, se na mě neváhejte kdykoliv obrátit. Buď osobně, nebo telefonicky na tel.č.: 606 843 973. S pozdravem Ing. Ota Hauptmann, vedoucí obecního živnostenského úřadu
10.10.2017 15:12:14 - Sigi
Dobrý den. Chtěl jsem se jenom zeptat, zda město plánuje nějaké akce na 28.10.17 a na 11.11-17 dne válečných veteránů. Děkuji.
Odpověď - 11.10.2017 08:10:25
Vážený pane, město Příbram má naplánovaný pietní akt k uctění výročí vzniku samostatného československého státu a to 27. 10. 2017. Program: 10:00 hod. – položení věnců k památníku u Zámečku – Ernestina 10:30 hod. – položení věnců k památníku na náměstí Hynka Kličky v Příbrami VI – Březových Horách (odvoz autobusem od Sokolovny, ul. Gen. Tesaříka) S pozdravem Bc. Dagmar Bětíková, OŠKS
03.10.2017 19:21:17 - Honza
Nemám v Příbrami trvalé bydliště a chtěl bych jít k volbám v příbrami,kde se mohu přihlásit o volební lístky a nebo jak se zaregistrovat.Prosím uveďte postup.Děkuji
Odpověď - 04.10.2017 14:05:12
Vážený pane Honzo, pokud nemáte trvalý pobyt v Příbrami a chcete zde volit, musíte si na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu požádat o voličský průkaz. Požádat můžete buď osobně, a to nejpozději do 18.10.2017 do 16:00 hod, nebo písemně s Vaším úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do 13.10.2017 do 16:00 hod. V písemné žádosti uveďte adresu, na kterou chcete voličský průkaz doručit. Sady hlasovacích lístků obdržíte ve dnech voleb v každé volební místnosti. Renata Morová vedoucí oddělení evidence obyvatel Tel.: 318402584 E-mail: renata.morova@pribram.eu
03.10.2017 10:38:16 - Jiří Albert
Dobrý den,
v květnu jsem vyplňoval dotazník pro můj zájem o kompostéry zdarma. Jak se, prosím, záležitost vyvíjí? Kompost už by se měl zakládat.
Odpověď - 03.10.2017 13:10:22
Vážený pane Alberte, žádost o dotaci na celkem 828 kompostérů byla v červenci předložena do Operačního programu Životní prostředí. Předpokládáme, že koncem tohoto roku bychom se měli dozvědět, zda jsme s naší žádostí uspěli, či nikoliv. V případě přidělení dotace bude na počátku příštího roku vybrán dodavatel kompostérů, které by poté byly distribuovány mezi obyvatele. Přibližně v květnu by došlo tedy k předání kompostérů všem zájemcům, kteří odevzdali vyplněný dotazník a splňují základní pravidla pro přidělení kompostéru. Jakmile budeme vědět, zda je naše žádost úspěšná, budeme Vás i ostatní zájemce informovat o dalším postupu. S pozdravem Jan Novotný, Odbor řízení projektů a dotací, jan.novotny@pribram.eu, tel. č. 318 402 365.
25.09.2017 12:39:46 - Radka
Dobrý den,
chtěla bych se zde informovat, zda během podzimu proběhne nějaká akce pro veřejnost spojená s možností koupě výrobků, které vyráběli senioři.Máme spoustu pěkných výrobků a rádi bychom se chtěli zúčastnit. Na koho se eventuelně obracet, pokud se do budoucna takovéto akce plánují. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď - 26.09.2017 13:06:57
Dobrý den paní Radko, děkuji za dotaz. Podobnou otázku položili 20.9.2017 zaměstnanci Majáku. Ačkoliv jsme s podobnou akcí nepočítali, tento nápad se mi natolik líbí, že se jej pokusíme zrealizovat ještě v tomto roce. S přáním hezkého dne 1. místostarostka, Mgr. Alena Ženíšková
18.09.2017 22:44:37 - Lucie
Dobrý den, chci se zeptat kde si vyzvednout poštu, když je někdo hlášený u Vás na úřadě. Děkuji ta odpověď
Odpověď - 19.09.2017 08:38:56
V případě, že je osoba hlášená na úřadě (Tyršova 108, Příbram) zanechává Česká pošta na Podatelně MěÚ Příbram pro tyto osoby oznámení o uložení zásilky a výzvu k vyzvednutí. Zásilku si potom dotyčná osoba vyzvedne na poště. S pozdravem Ing. Věra Šťastná, vedoucí oddělení podatelny a centrální spisovny.
1 |…| 132