Otázky pro místostarosty

Otázky a odpovědi s místostarosty města Příbram

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
28.08.2017 20:29:07 - Vašek
Dobrý den, můžete mi prosím objasnit, zda vypovězení skautů z prostor pod hrází nového rybníka je opravdu nutností?Pokud jak radnice stále tvrdí, že dojde k přestavbě kiosku a přilehlých prostor za nové na vyhovující prostory,nenašlo by se zde i místo pro zázemí zaměstnanců SZM a pro jejich techniku, která by během přestavby mohla být umístěna např.v areálu TS. Pokud jsem viděl tak areál sekají traktory TS posečenou trávu naloží traktory TS a i jejich zaměstnanci a tuto pak asi odváží na sběrný dvůr , který provozují TS....Nebylo by lepší, aby za pořádek a úklid Nového rybníku odpovídaly TS? Děkuji Vám.
Odpověď - 29.08.2017 10:51:19
Vážený pane Vašku, vysvětlení je stejné, jaké jsem poskytla paní Lucii v předchozím dotazu : "Z důvodu revitalizace areálu Nového rybníka a plánované druhé etapy úprav se Sportovní zařízení města Příbram rozhodlo využít předmětné budovy jako zázemí pro zaměstnance a pro uskladnění techniky. Stávající budovy určené pro zaměstnance jsou nyní určeny k demolici a pro uskladnění techniky prostory chybí úplně. Proto je potřeba přesunout zaměstnance SZM do jiných prostor a zajistit prostory pro techniku. Vedení města v současné době řeší náhradní varianty pro skauty i pionýry. O možných variantách budou informováni." Pokud jde o sečení trávy, je v kompetenci SZM. Na hůře přístupná místa se dříve najímal traktor Městských lesů, ale s pořízením kvalitní sekačky už SZM zvládne udržovat trávník kompletně v celém areálu vlastními silami. S přáním hezkého dne 1. místostarostka, Mgr. Alena Ženíšková
09.08.2017 07:44:28 - Lucie
Vážení, doslechl a jsem se, že chcete zrušit skautské zázemí na Nováku. Ráda bych věděla, zda je to pravda a pokud ano, tak Proč? Protože smysluplné využití volného času dětí, tam jsou ideální podmínky. Klubovny jsou v blízkosti centra a přesto v přírodě. Přeji pěkný den.
Odpověď - 18.08.2017 09:39:45
Vážená paní Lucie, z důvodu revitalizace areálu Nového rybníka a plánované druhé etapy úprav se Sportovní zařízení města Příbram rozhodlo využít předmětné budovy jako zázemí pro zaměstnance a pro uskladnění techniky. Stávající budovy určené pro zaměstnance jsou nyní určeny k demolici a pro uskladnění techniky prostory chybí úplně. Proto je potřeba přesunout zaměstnance SZM do jiných prostor a zajistit prostory pro techniku. Vedení města v současné době řeší náhradní varianty pro skauty i pionýry. O možných variantách budou informováni. S přáním hezkého dne 1. místostarostka, Mgr. Alena Ženíšková
03.08.2017 11:49:18 - Ladislav
Dobrý den p. místostarosto, že v Jiráskových sadech nejdou hodiny, to je ohraná deska, ale chci se zeptat, proč už delší dobu nejsou tamtéž vylepeny jízdní řády na HMD?Děkuji
Odpověď - 04.08.2017 11:18:49
Vážený pane Ladislave, děkujeme za Vaše podněty. Souhlasím s Vámi, že hodiny v Jiráskových sadech jsou poměrně často porouchané. Jejich provozovatelem bohužel není město Příbram, ale společnost CZECH TIME MEDIA, kterou vždy když o poruše víme, tak neprodleně kontaktujeme a požadujeme opravu. Aktuálně máme přislíbenou opravu v co nejkratším možném termínu. Jízdní řády jsou zejména ve směru na Prahu po zásahu nějakých vandalů ve velmi neutěšeném stavu. Na tento stav byl upozorněn dopravce, jehož povinností je jízdní řády vylepovat a v případě potřeby doplňovat. V nejbližší době bude také z jeho strany zjednána náprava. S přáním pohodového víkendu Mgr. Václav Švenda Místostarosta
20.07.2017 17:20:40 - Franta
Vážený pane místostarosta,moc děkuji za váš názor na připojení příbrami do Pražské integrované dopravy..moc jste mě potěšil. Ja jenom doufám že všechny jednání budou probíhat plynule bez nějakých problémů aby se příbram mohla připojit co nejdřív to půjde.
Doufám ze stejný názor jako vy..sdílí i všichni v radě města. .a všichni podporují připojení příbrami do Pražské integrované dopravy. Děkuji s Pozdravem František.
04.07.2017 21:45:20 - František
Dobrý den Pane mistostarosto, chci jenom znát váš názor ohledně připojení Příbrami do Ropidu (Pražské integrované dopravy)..jaký na to máte pohled.vy by jste byl pro aby se naše město připojilo.

Za mě 100procent ano!!! Z hlediska jízdného je to velká výhoda. .a řidiči by měli už povinnost hlásit i zastávky co u nás teď dost vazne. Děkuji za vaše vyjádření.
Odpověď - 20.07.2017 13:56:17
Vážený pane Františku, jednání se společností Ropid je teprve na začátku, a neznáme ještě spoustu detailních podmínek, ale i já bych v tuto chvíli uvítal zapojení Příbrami do systému Pražské integrované dopravy. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta.
22.06.2017 08:24:19 - Ladislav
Vážená p. místostarostko, za pár dní se blíží Slavnost Korunovace na Sv.Hoře. Poslední zastávka pod Sv.Horou, kde návštěvníci vystupují z MHD by si zasloužila Vaši pozornost. Počmáraná, otlučená čekárna s nepořádkem kolem a za ní u zřejmě trafostanice pokřikující skupina lidí pod vlivem, kteří vykonávají potřebu na místě, přesto, že naproti je mobilní WC. Není to dobrá reklama pro město a proto navrhuji před Korunovací úklid TS a možná i častější návštěvu člena MP, který má tuto oblast na starosti.Přeji hezký den a hodně zdaru ve Vaší práci.
Odpověď - 27.06.2017 11:32:20
Dobrý den pane Ladislave, děkuji za podnět. Obrátila jsem se na Městskou policii, aby vámi popisovanou lokalitu prověřili. Jakmile budu mít vyjádření, zveřejním jej zde. S pozdravem Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka
Odpověď - 03.07.2017 13:30:32
Dobrý den pane Ladislave, MP provedla kontrolu, porušování veřejného pořádku nezjistila. I nadále budeme tuto lokalitu monitorovat. Za MP Zdeněk Černík
21.06.2017 23:32:32 - Šimon
Dobrý den,paní místostarostko v Jiráskových sadech kolem pomníku je květinová výsadba velice hezká ale keře kolem a jejich větvičky jsou velice rezaté takže to kazí dojem. Takže prosím jestli by to někdo ti oschlé větvičky s těch keřů neodstranil.
Odpověď - 23.06.2017 07:18:14
Vážený pane Šimone. Technické služby momentálně plně vytěžuje druhé celoplošné sekání na více než 80 ha. Starají se o desítky záhonů a nových výsadeb tak, aby město bylo upravené a obyvatelé spokojeni. V těchto horkých dnech zachraňují zaléváním výsadby stovky stromů a keřů před uschnutím. Jistě se dostanou i k řešení vašeho podnětu. S pozdravem Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka
21.06.2017 19:43:30 - Tomášš
Dobrý den nešli by u Uranu když se smí jezdit jenom nahoru a dolu ke kruhovým objezdum aby svitila stále zelená a když by chtěli přejít chodci tak tam jsou tlačítka aby mohli dostat zelenou a přejít
Odpověď - 23.06.2017 07:00:38
Vážený pane Tomáši, požádala jsem o vyjádření Samostatný odbor silničního hospodářství a níže přikládám jejich odpověď. S pozdravem Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka. Vážený pane Tomáši, bohužel takto nastavit semafory nejdou. Buď je můžeme vypnout úplně, nebo je necháme ve stávajícím režimu. Z důvodů většího pohybů chodců a špatných výhledů (chodci by za stavebními stroji nebyli vidět) jsme zvolili tento režim. Děkujeme za pochopení, Za MěÚ Příbram, SOSH, Simona Žďánská
20.06.2017 08:16:29 - Richard Hadač
Pane Švendo, na zastupitelstvu jste k dotazu týkajícího se termínu výměny oken na budově ZŠ v Jiráskových sadech uvedl, že jste měli problémy sehnat projektanta a že se uvidí, zda se to do 22.8. stihne. Jaké problémy s projektantem? Vždyť projekt zpracovával tchán architekta města již v roce 2015. I projekt na ZŠ ve Školní se zpracovával v roce 2015, tak proč veřejně lžete? Dále jste uvedl, že se to snad stihne do 22.8. Tohle opravdu myslíte vážně? Vždyť jste si to dali jako pevný termín do Zadávací dokumentace výběrového řízení a kdo chce podat nabídku, musí podepsat návrh smlouvy právě s tímto termínem, tak jaké "snad se to stihne". Pravděpodobně by jste se do této problematiky tedy měl vložit a svým jasným tahem na branku celé "zprůhlednit" a ozřejmit.
Odpověď - 21.06.2017 15:45:32
Vážený pane Hadači, nevím zdali jste poslouchal online přenos dostatečně pozorně. V úvodu své odpovědi k dotazu na výměnu oken jsem říkal, že hlavním problémem, který posunul termín výběrového řízení na dodavatele, je zákon o zadávání veřejných zakázek. V souladu s tímto zákonem soutěžíme současně všechny letošní plánované výměny oken. Jelikož v součtu přesahují zákonný limit, tak ze své praxe jistě víte, že jako podklad k výběrovému řízení slouží prováděcí dokumentace a výkaz výměr. Dokumentace bylo nutné aktualizovat s ohledem na vývoj platné legislativy a omezený rozsah prací oproti rozsahu plánovanému v roce 2015. Máte pravdu, že termín je v zadávacích podmínkách uveden, jeho dodržení zhotovitelem však nemohu garantovat a také předjímat zdali se o tuto dílčí část zakázky bude někdo ucházet. S přáním pohodového dne. Mgr. Václav Švenda, místostarosta
15.06.2017 17:45:09 - Sebastián
Dobrý den,paní místostarostko středeční akce se vám povedla na tom Novaku s televizí Nova velice se mi líbila ta akce a to hned ráno. Určitě takových akcí budete plánovat více. Jste velice snaživé zastupitelstvo města Příbrami máte u mne pochvalu že děláte něco pro zveřejnění města Příbrami že v tomto městě kultura žije. Když bych to měl porovnat s dnešním zastupitelstvem jste více akční že bylo to předešlé zastupitelstvo to jen bylo samo pro sebe. Dnešní zastupitelstvo je pro občany a voliče Příbrami. Určitě věřím že za to že děláte pro občany a voliče v Příbrami že ve volbách vás voliči ocení a dají vám nejvíce hlasů protože pořádně makáte předešlé zastupitelstvo vůbec tak nemakalo ale tady jde vidět kus odvedené práce za vámi a vaší zastupitelskou koalicí. Takže vám budu fandit a přát hodně dalších takových to úspěšných akcí.
Odpověď - 16.06.2017 08:13:13
Vážený pane Sebastiáne, děkuji za slova uznání. Jsem rada, že je naše práce vnímána pozitivně a věřte, že se budeme probouzeni kultury a sportu v Příbrami věnovat i nadále. Stejně tak jako opravám a revitalizacím ploch a objektů tam, kde je to třeba. Jsem potěšena Vaším zájmem o dění v našem městě a přeji hezký den. Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka města
13.06.2017 14:36:33 - nájemníci domu E.Beneš 358
Vážená paní místostarostko děkujeme za přímluvu keře jsou ostříhány ještě jednou děkujeme nájemníci domu e.Beneše 358
Odpověď - 16.06.2017 08:16:15
Dobrý den, děkuji Vám za zpětnou vazbu a Technickým službám za rychlý zásah. S pozdravem Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka města
13.06.2017 09:12:42 - Karel
Díky za odkaz. Nicméně tento jízdní řád u nádraží ČD není vyvěšen, je tam umístěn jiný, prázdný (stav dnes 8.00). Já jsem se vás neptal, co máte na webových stránkách, můj dotaz se týkal výhradně označení zastávek. Každopádně vás už nebudu trápit dotazy. Díky za odpově´d.
Odpověď - 15.06.2017 08:36:58
Vážený pane Karle, pokud uvidíte v kolonce jízdního řádu linky 5A prázdné sloupce, znamená to, že se nacházíte na zastávce, ve které turistický autobus do Brd nestaví. V současné chvíli se pracuje na nové grafice zastávek. Jde nám o jednodušší a přívětivější řešení. Hotová by měla být do konce června. Pro Vaši představu se připravují návrhy pro 5 různých druhů cedulí, přičemž každá zastávka má mít svoji vlastní grafickou úpravu.S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta
09.06.2017 18:59:57 - Karel
Ano pane místostarosto, jízdní řády jsou vylepené, linka 5A, kolonky soboty neděle jsou prázdné. Dnes ráno jsem to kontroloval na nádraží ČD a večer v Orlově. Prostě odjezdy v sobotu a v neděli nejsou uvedeny. Mohl by jste tu fotodokumentaci uveřejnit např. na stránkách města Příbram, abych se mohl ujistit, zda čtu ty jízdní řády správně? Já tam prostě žádné odjezdy v sobotu a neděli nevidím. Pokud se mýlím, omlouvám se vám.
Odpověď - 13.06.2017 08:24:08
Vážený pane Karle, jízdní řády turistického autobusu do Brd, jsou součástí přílohy tiskové zprávy, na kterou Vám posílám odkaz. Turistický autobus do Brd vyjíždí tuto sobotu http://pribram.eu/aktualni-temata/turisticky-autobus-do-brd-vyjizdi-tuto-sobotu.html Fotodokumentace jízdních řádů, které nafotil Samostatný odbor silničního hospodářství, jsou Vám k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu nebo přímo na oddělení Samostatného odboru silničního hospodářství, kde Vám mohou pomoci s orientací v tomto jízdním řádu. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta
07.06.2017 07:26:40 - Ivana
Pane místostarosto, autobusové zastávky, ze kterých by se má vyjíždět na okraj Brd nebyly a dodnes nejsou opatřeny jízdními řády. Od prvního dne, kdy měl tento autobus vyjíždět nebyl na žádné z avizovaných zastávek včetně autobusového nádraží vylepen žádný jízdní řád. Takže turisté ani nikdo jiný nemá šanci se tímto autobusem svézt. Chyba není ve vandalech, pane místostarosto!
Odpověď - 09.06.2017 14:16:04
Vážená paní Ivano, jízdní řády byly vylepeny dne 5. 5. 2017. Osobně jejich umístění zkontrolovala vedoucí Samostatného odboru silničního hospodářství paní Ing. Štěrbová. Na základě Vašeho podnětu, dne 7. 6. provedli zástupci Samostatného odboru silničního hospodářství kontrolu na zastávkách, kde bylo zjištěno, že jízdní řády jsou vylepené a nepoškozené. Pořídili fotodokumentaci, která je Vám nyní k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu místostarosty. Turistický spoj Brdy není speciální linkou, ale je součástí linky 5A. Tudíž je zahrnut v jejím jízdním řádu. Nyní zpracováváme novou vizuální podobu turistického jízdního řádu, aby byl výraznější a přehlednější. Přeji Vám krásný, slunečný víkend. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta
06.06.2017 18:57:57 - Karel
Pane místostarosto pardon, ale nemáte pravdu. Jezdím každý den z příbramského nádraží a víkendy trávím v okolí Orlova a Kozičína. Jízdní řády nebyly od 6.5., kdy začal autobus jezdit, nikdy, zdůrazňuji nikdy vylepeny. Jsou tam v novém rámečku a pod folií jízdní řády pouze se seznamem zastávek, vysvětlivkami, ale bez časů odjezdů. Ty jízdní řády jsou prázdné a nenesou žádné známky vandalství. To jenom pro doplnění vašeho sdělení tzv. ze židle, protože kdyby jste si ty zastávky objel a zkontroloval, tak by jste určitě nenapsal takovou odpověď. Mimochodem, původní označení na nádraží, turistický autobus Brdy, odjezd každou sobotu a neděli v 9.01, byl sundán až v dubnu tohoto roku, přitom od září loňského roku už nejezdil.
Odpověď - 09.06.2017 14:15:07
Vážený pane Karle, jízdní řády byly vylepeny dne 5. 5. 2017. Osobně jejich umístění zkontrolovala vedoucí Samostatného odboru silničního hospodářství paní Ing. Štěrbová. Na základě Vašeho podnětu, dne 7. 6. provedli zástupci Samostatného odboru silničního hospodářství kontrolu na zastávkách, kde bylo zjištěno, že jízdní řády jsou vylepené a nepoškozené. Pořídili fotodokumentaci, která je Vám nyní k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu místostarosty. Turistický spoj Brdy není speciální linkou, ale je součástí linky 5A. Tudíž je zahrnut v jejím jízdním řádu. Nyní zpracováváme novou vizuální podobu turistického jízdního řádu, aby byl výraznější a přehlednější. Přeji Vám krásný, slunečný víkend. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta
06.06.2017 14:26:14 - David
Dobrý den,četl jsem něco o nové grafické úpravě jízdních řádů a zastávek. .v čem pak bude rozdíl. Děkuji za odpověď
Odpověď - 09.06.2017 13:20:39
Vážený pane Davide, jízdní řády budou výraznější a v souladu s novým vizuálním stylem města. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta
06.06.2017 08:28:29 - nájemníci domu E.Beneš 358
Vážená paní místostraostko bylo by možné ořezat keře před domem v uůici E.Bbeneše 358 a keře šeříků nebooť když se vracíme večer domů není možné, aby za keři nebyl někdo schovaný. Děkujeme tímto za vaši pomoc.
Odpověď - 07.06.2017 11:51:16
Dobrý den, děkuji Vám za podnět. Požádala jsem o vyjádření TS, pana ředitele. Jakmile dostanu odpověď, vložím ji sem, k Vašemu dotazu. S pozdravem Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka města
Odpověď - 07.06.2017 12:49:46
Vkládám odpověď: "Dobrý den, Trento požadavek už byl zaslán také na TS. Budeme řešit v době volné kapacity. Cca do konce června -- Bc. Michvocík Libor zástupce ředitele Technické služby města Příbramě příspěvková organizace 261 01 Příbram IV, U kasáren 6 "
05.06.2017 20:17:50 - Karel
Dobrý den pane místostarosto, dnes jsem si všiml na nádraží ČD, že tam stále nejsou jízdní řády na turistický autobus do Brd. Jsou tam prázdné jízdní řády. Mám otázky, jezdí ty autobusy případně budou výhledově zastávky vybaveny jízdními řády ? Případně jaký očekáváte efekt od toho, že zastávky pro živé linky nebudou vybaveny jízdním řádem?
Odpověď - 06.06.2017 11:06:35
Vážený pane Karle, V současné chvíli se pracuje na nové grafice zastávek. Jde nám o jednodušší a přívětivější řešení. Hotová by měla být do konce června. Pro Vaši představu se připravují návrhy pro 5 různých druhů cedulí, přičemž každá zastávka má mít svoji vlastní grafickou úpravu. O turistickém vláčku a autobusu budeme také informovat na novém webu města, který má být spuštěn nejpozději do 14 dnů. K problematice výlepu jízdních řádů sděluji, že tyto byly před zahájením provozu jak vláčku, tak spojů do Brd vylepeny na všech zastávkách v souladu se zákonem (byla provedena kontrola výlepu) Pokud tomu tak v tuto chvíli někde není, patrně to bude dílem vandalů, což není vůbec nic výjimečného. Upozornili jsme proto na tento fakt dopravce a požádali o kontrolu a dolepení. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta
05.06.2017 10:42:33 - Eva
Dobrý den, chci jen opět upozornit na to, že hřiště pod Svatu Horou je otevřené celé noci...Chvíli po Vaší návštěvě to fungovalo a bylo na noc zavíráno, momentálně opět celé noci otevřené. Předpokládám, že pan správce dostává plat, v tomto případě ale nechápu za co, když není schopen hřiště na noc zavřít. A nejde o to, že by ho zavíral pozdě, je prostě otevřené celou noc. Dále jsem se ptala v jednom dotazu na parkování na travnaté ploše z ulice Balbínova. Řeší to někdo? Je to tam už "moc hezky" rozježděné, fakt "krása".
Odpověď - 12.06.2017 09:42:16
Vážená paní Evo, děkuji Vám za Váš podnět. Požádal jsem o vyjádření ředitele TS pana Ing. Máchu. Jakmile budu mít odpověď, vložím ji k Vašemu dotazu. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta
Odpověď - 13.06.2017 10:33:55
Vážená paní Evo, vkládám odpověď ředitele TS pana Ing. Máchy. S pozdravem Mgr. Václav Švenda, místostarosta Vážená paní Evo, dne 12. 6. po 21. hodině jsem provedl kontrolu a nebylo shledáno žádné pochybení. Upozorňujeme, že v letním období je provoz hřiště v souladu se světelnými podmínkami až do 21. hodiny. Někdy i déle s ohledem na dobu stmívání a zájem sportujících. Považuji za rozumné v době kdy je vidět umožnit zájemcům sportovat. Umožnit sportování v době kdy je zájem a je vidět jsem uložil správci, poté hřiště zamyká. V uplynulém měsíci jsme opakovaně zaznamenali pokusy o neoprávněné vniknutí mimo provozní dobu. Byl poškozován plot, který je na některých místech sešlapán. To svědčí o zamčení vstupů. Správce je poučen, aby v případě, že hřiště je využíváno neoprávněně mimo provozní dobu volal MP. S pozdravem Ing. Pavel Mácha, ředitel TS
04.06.2017 19:31:27 - Saša
Dobrý den,paní místostarostko Ženíšková mám dotaz jestli neplánujete na náměstí T.G.Masaryka a 17.Listopadu květinové pyramidy a na osvětlení na těchto náměstí instalovat květinové závěšené truhlíky jak to mají i v jiných městech v okolí Příbrami. Více by to zpestřilo a zkrášlilo tito náměstí.
Odpověď - 07.06.2017 11:52:22
Dobrý den Sašo, děkuji Vám za podnět. Požádala jsem o vyjádření TS, pana ředitele. Jakmile dostanu odpověď, vložím ji sem, k Vašemu dotazu. S pozdravem Mgr. Alena Ženíšková, 1. místostarostka města
Odpověď - 07.06.2017 12:55:51
Vkládám odpověď: "Dobrý den, TS Příbram v rámci svého rozpočtu v tomto roce nepočítají s novými květinovými prvky. Závěsné truhlíky osazené převislými muškáty byly stejně jako v minulém roce instalovány na celkem 8 sloupů VO (4 a 4 na každém náměstí).Bc. Michvocík Libor zástupce ředitele Technické služby města Příbramě příspěvková organizace 261 01 Příbram IV, U kasáren 6 "