Správa majetku města

správa majetku města (nebytové prostory a pozemky)