Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 16  
17.11.2017 21:44:41 - Karel
Dobrý den,ještě se chci zeptat. .kdy by měla být dokončena ta stavba kavárny u STOP SHOPU i s hřištěm a zázemím.

A druhý dotaz se týká stavby obchodního centra pod stavbou kavárny v brodske.ta má být hotová kdy prosím? A uztme ví co zde bude za obchody? Děkuju moc za odpovědi.
Odpověď - 20.11.2017 09:19:48
Vážený pane Karle, co se týká dokončení stavby kavárny a hřiště se zázemím, nelze říci, kdy bude dokončena. Vaše dotazy by mohl seriózně zodpovědět pouze samotný investor. Odpověď na Vaši druhou otázku je také plně záležitostí investora stavby. Stavební úřad není schopen říci, kdy bude stavba dokončena, neboť vše závisí na mnoha faktorech, které stavební úřad neovlivní, jako např. klimatické vlivy, finance investora atd. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
15.11.2017 18:05:59 - Karel
Dobrý den,mám dotaz co se dělá na zdabori v areálu nemocnice. .upravuje se tam nějak terén a tak..jako by na trávníku u rehabilitačního centra.děkuji
Odpověď - 20.11.2017 10:51:19
Vážený pane Karle, v areálu Oblastní nemocnice Příbram dojde k umístění cvičebních a rehabilitačních prvků se zpevněnými plochami k těmto prvkům. Z hlediska stavebního zákona nepodléhá umístění těchto prvků žádnému povolovacímu řízení a jejich instalaci lze provést bez opatření stavebního úřadu. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
15.11.2017 14:42:08 - František
Takže je pravda ze někde v Příbrami je jedno kde...se KFC stavět bude jo? To by bylo super.
Odpověď - 15.11.2017 15:50:14
Vážený pane Františku, takto to interpretovat nelze. Postavit stavbu tohoto charakteru lze pouze na místě, kde to umožňuje územní plán města. Na onom konkrétním místě to z hlediska územního plánu možné je, ale jsou tu další kritéria, která musí být splněna, např. dopravní napojení na stávající komunikace, rozhledové poměry v místě výjezdu, atd. atd., což jsou záležitosti možné posuzovat až z rozpracovaného záměru, nikoliv jen ze slovně stylizovaného úmyslu zřídit stavbu. S žádným konkretizováním svého záměru investoři zatím nepřišli, a to ani s úmyslem umístit stavbu v této lokalitě Příbrami, ani v žádné jiné. Dokonce z jejich formulace záměru vyplývalo, že se teprve rozhodují, kde ve Středočeském kraji svou stavbu umístí, nikoliv že by bylo rozhodnuto o stavbě v Příbrami a hledala se jen vhodná lokalita. Vzhledem k časovému odstupu vstupního kontaktu investora (cca rok) se můžeme domnívat, že si vybral pro svou stavbu i jiné město Středočeského kraje. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš.
14.11.2017 20:31:35 - František
Prosím, chci se zeptat. Rozběhla se nějaká diskuze o tom ze snad na plácku u OBI se plánuje stavět restaurace KFC..tak mám prosbu jestli by jste mohl zjistit jestli to je pravda či ne.děkuji moc.
Odpověď - 15.11.2017 13:34:37
Vážený pane Františku, investoři se o tento prostor zajímali, jako jednu z možných variant pro umístění provozovny KFC v našem regionu, ale výsledek jejich rozhodnutí, zda bude provozovna umístěna právě tady, nám není znám. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
09.11.2017 13:52:09 - Karel
Prosím co se děje za vykopove práce nad stavbou nového obchodního centra v brodske.děkuji
Odpověď - 13.11.2017 11:47:40
Vážený pane Karle, z Vaší otázky usuzuji, že myslíte výkopové práce u obchodního centra STOP SHOP Příbram, kde je v současné době povolena stavba kavárny a dětského hřiště se zázemím. S přáním hezkého dne Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
07.11.2017 18:22:04 - Eva Bajerová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na ohlašovací povinnost ohledně jezírka a stavby na zabetonovaných patkách na zahradě u rodinného domu.
Děkuji
Odpověď - 08.11.2017 09:36:45
Vážená paní Bajerová, zřízení okrasného jezírka běžné velikosti na zahradě rodinného domu či stavby pro rodinnou rekreaci nepodléhá opatření stavebního úřadu. S tím spojené práce (především zemní) nebudou nikdy takového rozsahu, aby bylo nutné řešit tuto estetickou, okrasnou, záležitost v zahradě se stavebním úřadem. Druhá část otázky je formulována nedostatečně. Formulace napovídá, že Váš dotaz je motivován přežívajícím názorem na stavbu, kdy se dříve vžilo považovat za stavbu to, co je pevně spojeno se zemí. Pokud neexistovalo pevné spojení se zemí, nepovažovala se věc za stavbu. Upozorňuji, že to byl laický názor veřejnosti a byl nesprávný. Stavební úřady nahlíží na stavbu zcela jinak. Otázka pevného spojení se zemí je záležitost, kterou se řídí Občanský zakoník (89/2012 Sb. v posledním znění k 01.01.2014) při určování, zda se jedná o věc movitou či nemovitou, tedy nikoliv zda jde o stavbu či ne. § 498 Nemovité a movité věci Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. Domnívám se, že máte na mysli tzv. stavbu plnící dopňkovou funkci ke stavbě hlavní, jíž je rodinný dům. Dle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, § 79 odst. 2 písm. o) cit: „nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci“. Vyhovíte-li uvedeným požadavkům, pak taková stavba nepodléhá opatření stavebního úřadu. Ing. Přemek Bartoš.
10.10.2017 10:17:41 - Vrši
Dobrý den,
jak mohu zjistit, které zdi našeho bytu jsou nosné a nemohu je při rekonstrukci bourat.
Odpověď - 10.10.2017 11:06:02
Dobrý den pane Vršecký. Ke každé stavbě by měla existovat projektová dokumentace, podle níž byla stavba povolena a realizována. Tuto dokumentaci musí po celou dobu existence stavby její vlastník uchovávat (povinnost ze stavebního zákona), ze které lze vyčíst konstrukční systém a tedy určit nosné konstrukce. Projektová dokumentace by měla být také součástí spisu k povolované stavbě, který je uložen v centrální spisovně MěÚPB (archivu), kde je možné do spisu nahlédnout, prokážete-li k tomu oprávněný právní zájem. Nemáte-li sám dostatečné znalosti ze stavebních profesí, je žádoucí nechat určení nosných konstrukcí na někom, kdo tyto znalosti má a umí "číst" ve stavebních výkresech. Stavební odborník dokáže případně určit nosné, resp. výplňové konstrukce např. ze znalosti daného typu stavby, či určitých průvodních vnějších znaků. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš.
14.09.2017 09:01:36 - geolog
Nazdar! Mám dotaz, zda Příbram, resp. spolu s dalšími např. s Podlesím či Vojenskými lesy, neplánuje nebo už vymyšlenou rozhlednu na vrcholu Třemošné, což je vynikající kóta s nádherným rozhledem. Pokud není ještě rozhodnuto, prosím Vás, navrhněte tento nápad třeba i někomu výše postavenému,
či zabývajícímu se také takovým návrhem.
Děkuji a Zdar přeje M.Melichar!
Odpověď - 14.09.2017 10:32:59
Vážený pane Melichare, vrchol Třemošná se nachází v kat. území Obecnice v Brdech, které je součástí správního území obce Obecnice. Pro své území pořizuje územní plán vždy příslušná obec, tzn. v tomto případě obec Obecnice, nikoliv město Příbram. Další věcí je vlastnictví - město Příbram na vrcholu Třemošná (a v jeho okolí) nevlastní žádné pozemky. Z uvedeného je zřejmé, že město Příbram bohužel nedisponuje žádnými nástroji, kterými by ovlivnilo existenci (či neexistenci) stavby rozhledny na vrcholu Třemošná. Nicméně s Vámi zcela souhlasím, že tento vrchol, spolu s blízkou Kazatelnou, poskytuje opravdu nádherný výhled. S pozdravem Bc. Vojtěch Vaverka, tel. 318402238
12.09.2017 21:35:21 - Vratislav Vetešník
Dobrý den,

na koho se mám, prosím, obrátit s dotazem o možnosti výstavby RD na pozemku v katastrálním území Příbram - Brod. Jedná se v podstatě o to, že mám na výběr z několika pozemků a potřebuji vybrat, na kterém mám začít se stavebním řízením.

Dále mě zajímá na koho se obrátit ohledně připojení sítí, respektive kde jsou tyto sítě uloženy a jak daleko jsou od pozemků.

Děkuji za radu a jsem s pozdravem.

Vratislav Vetešník
Odpověď - 20.11.2017 11:32:34
Vážený pane Vetešníku, předběžné Informace o možnosti výstavby RD na konkrétním pozemku lze získat formou tzv. územně plánovací informace na základě žádosti podané u příslušného stavebního úřadu. V případě katastrálního území Brod u Příbramě je příslušným stavebním úřadem Městský úřad Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, Tyršova 108, Příbram I, 261 19 PŘÍBRAM 1. Další možností je osobní návštěva na stavebním úřadě, kterou si případně můžete předem domluvit s příslušným referentem, jímž je pro uvedené katastrální území - Ing. Petr Nováček, tel.: 318 402 470, e-mail: petr.novacek@pribram.eu. Možnosti připojení a také uložení sítí můžete zjistit u jednotlivých správců sítí. Jednou z možností dotazu na správce je využití služby e-UtilityReport na stránkách Středočeského kraje, konkrétně na adrese http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj/ . Ing. Petr Nováček.
13.07.2017 18:36:29 - Ilona
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o informaci, co za dokumenty potřebuji a kam se obrátit. Bydlím u rodičů v rodinném domě, kde jsou ještě stará dřevěná okna a chtěla bych je nahradit novými plastovými,ale v menším rozměru, jedno z oken je do ulice jinak všechny do naší zahrady. Pak dále v jedné místnosti vybourat 1 okno navíc.
Děkuji za informaci
Odpověď - 14.07.2017 08:02:38
Vážená paní Ilono, na Vaši otázku nelze jednoduše obecně odpovědět. Abychom Vám mohli dát exaktní odpověď, je nutno uvést konkrétní údaje o stavbě, min. však parc. č. pozemku, na kterém rodinný dům stojí a katastrální území. Pak stavbu můžeme v našich podkladech lokalizovat a na Váš dotaz zodpovědně odpovědět. Od umístění stavby se totiž odvíjí požadavky k respektování při přípravě stavebního záměru. Jiné budou u stavby někde na okraji zástavby, jiné např. blízko staré či historické části města a jiné stojí-li třeba v ochranném pásmu nějaké kulturní památky nebo v památkové zóně. Každopádně kromě kritérií zohledňujících umístění stavby již z Vaší stručné informace vyplývá, že zamýšlené stavební práce budou povolovány v režimu stavebního povolení, neboť zmiňované vybourání dalšího okna je zásahem do nosné konstrukce, kdy je vždy třeba postupovat podle § 108 a § 115 zák. č. 183/2006 stavebního zákona v platném znění, tedy cestou stavebního řízení s vydáním stavebního povolení. Upozorňuji na skutečnost, že námi (Stavební úřad a územní plánování Příbram) vydávaná vyjádření lze použít pouze v místech, kde je SÚÚP Příbram místně příslušným stavebním úřadem a nelze se na základě jejich obsahu domáhat stejných postupů a přístupů obecně na všech stavebních úřadech. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš, ved. SÚÚP Příbram.
20.06.2017 20:56:10 - Jarmila
Dobrý den přeji, prosím vás dočetla jsem se o stavbě nového obchodního centra v brodske. .jenom me znepokojuje..ze už měsíc se na place nic neděje ani žádné stroje tam nejsou..prostě nic

Nevíte důvod pozastavení prací?
Odpověď - 21.06.2017 10:54:06
Vážená paní Jarmilo, dle našich informací se jedná o technologickou přestávku spojenou s výběrem dodavatele stavby. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
29.05.2017 08:35:45 - Radka
Dobrý den,
zajímalo by mě, jaké jsou lhůty na vydání stavebního povolení pro rodinný dům v Příbrami.Pokud byla na stavební úřad doručena projektová dokumentace vč. doplnění jedné části, které bylo požadováno.Do jaké doby tedy stavebnik obdrží stavební povolení. Lhůty bohužel nemohu nikde dohledat.Děkuji za informaci.
Odpověď - 29.05.2017 12:25:56
Vážená paní Radko, lhůta pro vydání stavebního povolení, na kterou se ptáte, není nikde jednoznačně a exaktně určena. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění stanoví lhůty pro vydání rozhodnutí (stavební povolení rozhodnutím je) v § 71. V odstavci 1 se píše, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Takový případ, kdy jsou veškeré náležitosti podání kompletní a v pořádku a správní orgán by mohl rovnou rozhodovat, však je naprosto výjimečný. Ale i v takovém případě není nikde specifikováno, co to znamená „bez zbytečného odkladu“. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí dle zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění dle § 112 odst. 3 v jednoduchých věcech nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba, po kterou nemůže správní orgán rozhodovat a řízení je přerušeno právě např. z důvodu, který zmiňujete, tedy doplnění dokumentace, ale i z důvodů dalších. Ve zvlášť složitých případech rozhodne stavební úřad dle téhož § stavebního zákona do 90 dnů. Jak z předešlého vyplývá, je lhůta od podání do vydání rozhodnutí odvislá případ od případu, přičemž složitost případu není dána složitostí, či velikostí stavby, ale složitostí okolností provázejících průběh řízení. Toto posouzení záleží na správním orgánu, který je příslušný rozhodnutí vydat. Vzhledem k obecně formulovanému dotazu nelze konkrétněji odpovědět. Pokud máte na mysli konkrétní případ, který se Vám stal v řízení před zdejším stavebním úřadem, můžete mne kontaktovat. Ing. Přemek Bartoš, ved. SÚÚP.
28.05.2017 18:03:57 - Antonín
Dobrý den chci se jenom zeptat. .opravdu v brodske ulici se staví nové obchodní centrum? Každý říká něco jiného. .někdo tvrdí že snad nové sklady firmy bobcats.děkuji za upřesnění a odpověď.
Odpověď - 29.05.2017 07:23:20
Pane Antoníne, prosím podívejte se jen na předchozí příspěvek.
05.05.2017 11:00:11 - Marek
Dobrý den, prosím můžete mi sdělit co se koná v brodske ulici u stop shopu za bagrovani?A co z toho vznikne?moc vám děkuji za odpověď. A přeji hezký den
Odpověď - 05.05.2017 13:48:29
Vážený pane Marku, Vaše dotazy by mohl seriózně zodpovědět pouze samotný investor. Pokud se nerozhodl sám investor poskytnout informace veřejnosti, stavební úřad Vám je poskytnout nemůže. Informace k správním řízením jsou určeny pouze pro účastníky řízení a pro nikoho jiného. Podání dalších informací je plně v kompetenci investora a zde navíc investora soukromého, který jen dle vlastního rozhodnutí případně podá (anebo nepodá) jím samotným uvážený rozsah informací o svých záměrech. Takové informace totiž souvisí s jeho podnikatelským záměrem a samozřejmě také s konkurenčním prostředím, proto by určitě investor nevolil k šíření informací o svých záměrech orgán státní správy, který, jak je výše uvedeno, nesmí informace kromě účastníkům řízení poskytovat. Budete se proto, bohužel, muset smířit jen se základními informacemi, které byly poskytnuty v odpovědi na otázky p. starostovi jinému tazateli, p. Milanovi. Stavba je legální, řádně povolená stavba obchodního centra o čtyřech prodejních jednotkách s příslušenstvím. Termín dokončení a obsazení jednotlivých prodejních jednotek je plně v režii investora stavby. V rámci povolovacího procesu nebylo známo využití prodejních jednotek, vše bude závislé na poptávce obchodníků. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš, ved. SÚÚP.
10.04.2017 16:28:08 - M.B.
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně výměny okna za francouzské dveře. Máme okno na zahradu a já bych chtěl okno vybourat a nahradit fr. dveřmi. Jde o vstup na vlastní pozemek, kde máme zahradu. V domě bydlíme celkem 4 rodiny, ale pozemek pod okny je pouze náš. Jde mi o to zda při zvětšení otvoru na fr. dveře, kde zasahuji do nosné zdi musím mít nějaké povolení a popř. souhlas sousedů. Dle mého názoru budou dveře splňovat stejný účel jako stávající okno. Děkuji z rady a přeji pěkný den M.B.
Odpověď - 11.04.2017 08:21:37
Vážený pane M.B., kdybychom byli striktní, pak odpovíme, "je to zásah do nosné konstrukce, tedy na stavební povolení". Myslím, že si situace, i když vypadá jednoduše, zaslouží přece jen podrobnější úvahu a zdůvodnění volby správního postupu povolovacího řízení. Může se zdát, že je to jen zásah do v podstatě nenosné části nosné stěny - do podparapetního zdiva. Překlad je uložen na zdivu a špaletách, kdy se ovšem zatížení shora v úrovni stávajícího parapetu přece jen roznáší pod nějakým úhlem i do podparapetního zdiva, jde tedy o zásah do stávajícího stavu přenášení zatížení do spodních konstrukcí. Samozřejmě nejde o žádnou fatální záležitost, ale tento zásah potřebuje přece jen posouzení statikem. Proto je tedy potřeba jít cestou žádosti o stavební povolení. Navíc touto stavební úpravou se změní vzhled stavby, takže to je další argument, proč nelze využít volnější ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, např. § 103. Již z principu kdo je účastníkem stavebního řízení pak vyplývá, že vlastníci sousedních nemovitostí účastníky řízení být musí. Nemusí být jimi vysloven souhlas s Vaším záměrem, ale musí mít možnost se k Vašemu záměru vyjádřit a případně vznášet námitky. Případné námitky účastníků řízení a jejich oprávněnost posoudí stavební úřad před vydáním stavebního povolení. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování
02.04.2017 07:25:35 - Jana N.
Dobrý den,
prosím o radu sousedé odstranili stavbu,plot i kus společné zdi s naším pozemkem na kterém stojí naše nemovitost.Na náš pozemek nyní může lehce vniknout kdokoliv.Máme právo dožadovat se po sousedech zabezpečení našeho pozemku?Odstraněním jejich stavby jsme ztratili veškeré soukromí.Vede tam chodník a připadáme si jak na náměstí.Je možné se po sousedech domáhat zajištění soukromí např.postavením stěny či nějakého plotu,zástěny?Děkuji za odpověď.Jana Nekolná
Odpověď - 03.04.2017 12:32:01
Vážená paní Nekolná, z Vašeho dotazu není zcela zřejmé zda plot a zeď byla výlučně ve vlastnictví vašeho souseda, či byla společná. V případech nejasných vlastnických práv k plotu se určuje vlastnictví podle toho, kdo plot postavil. To lze zjistit nahlédnutím do stavební dokumentace či smlouvy o výstavbě plotu. Nelze ani vyloučit, že plot bude patřit více osobám. Jestliže nelze ani poté jednoznačně určit, komu plot patří, lze se obrátit na soud se žalobou na určení vlastnictví k plotu. Často jsou ploty považovány za součást nemovitostí, kterou oplocují a chrání. Vlastník této nemovitosti bývá považován i za vlastníka plotu. Pokud však neexistuje bližší spojení mezi plotem a jedním z vlastníků sousedících pozemků, může dojít i k tomu, že plot bude považován za spoluvlastnictví obou sousedů a tito společně ponesou náklady na jeho opravy a údržbu, případně výstavbu plotu nového. Dle nového občanského zákoníku (§ 1024) se má za to, že ploty, zdi, meze či jiné podobné přirozené či umělé rozhrady mezi sousedními pozemku jsou společné. Rozhrady § 1024 (1) Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. (2) Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání jeho části. § 1025 Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je vlastnictví rozděleno, udržuje každý svým nákladem, co je jeho. § 1026 Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady. § 1027 Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. Vlastník plotu může tento zbourat bez opatření stavebního úřadu, musí však dodržovat povinnosti stavebníka, tj. mimo jiné šetrnost k sousedství. Stavební úřad nemůže vlastníkovi pozemku nařídit provedení oplocení. Oploceny musí být dle §24c vyhlášky č. 501/2006 Sb., pouze pozemky: a) se stavbami, které mohou působit nepříznivě na životní prostředí; b) kde je nutné zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat; c) které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin; d) které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, zejména jaderná zařízení apod.. Pokud nedojde k dohodě a rozhodnete se oplotit si sami svůj pozemek, tak pro stavbu nového plotu je nutné podat žádost o územní souhlas na příslušný stavební úřad. To znamená, že žadatel vyplní žádost o územní souhlas (tu je možno stáhnout z internetových stránek města Příbram – www.pribram.eu, nebo ministerstva pro místní rozvoj – www.mmr.cz, případně vyzvednout na stavebním úřadě) a k žádosti připojí jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury, a souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb (pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2m). Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
30.03.2017 17:44:08 - MH
Dobrý den, chci se zeptat, zda-li se nepřipravují pozemky pro stavbu RD vedle Evropské ulice (vpravo směrem na Prahu). Děkuji
Odpověď - 03.04.2017 15:42:07
Dobrý den, v Evropské ul. se pozemky pro výstavbu rodinných domů nepřipravují. Jedná se o pozemky určené územním plánem města ke komerčnímu využití. S pozdravem Helena Tomšovská, referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail:helena.tomsovska@pribram.eu
24.03.2017 10:08:12 - Lenka
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co všechno mám udělat pro to abych mohla vytvořit parkovací stání pro své osobní vozidlo na svém pozemku (zahrádce)?
Vjezd na stání je bohužel přes část pozemku města, který není a nebyl nijak udržován. Jedná se o okrajovou část vedlejší komunikace. Děkuji za odpověď . Lenka Kolaříková
Odpověď - 30.03.2017 13:14:22
Dobrý den. zřízení parkovacího stání spadá podle ustanovení § 96 zákona č. 183/20016 Sb. v planém znění pod režim územního souhlas, ke kterému je nutné mj. doložit povolení sjezdu a na situaci souhlasy všech vlastníků sousedních nemovitostí. Pro bližší informace mne můžete kontaktovat osobně nebo na tel. č.: 318402462, či e-mailem: helena.tomsovska@pribram.eu. S pozdravem Helena Tomšovská, referent Stavebního úřadu a územního plánování.
07.02.2017 06:32:03 - Hlubučková
Prosím o informaci jestli je kaplička v Orlově vedena jako památka.
Alena Hlubučková, Osadní výbor Orlov
Odpověď - 07.02.2017 10:28:54
Dobrý den, i když z dotazu není jasné, o kterou kapličku se jedná, i přes to mohu říci, že se o zapsanou nemovitou kulturní památku nejedná. V obci Orlov jako nemovitá kulturní památka není evidována žádná kaplička. Dita Jobová, DiS. referent památkové péče Tel.: 318402300 E-mail: dita.jobova@pribram.eu
31.01.2017 15:45:35 - Faktor
Dobrý den,
uvažujeme o tom,že bychom si před vstupní dveře do chaty postavili na betonový základ
o rozměrech 2 x 1,80 m, malou pavláčku,protože v předsíňce chaty je málo místa na odložení bot.
Pavláčka by byla pouze na dřevěných hranolech a měla by stříšku sklopenou od stěny domu. Chtěli bychom vás poprosit jakým způsobem postupovat a jakou částku bychom platili při vyřizování.
Děkujeme za odpověď. Jana a Petr Faktorovi
Odpověď - 01.02.2017 10:28:01
Dobrý den. Dle Vašeho popisu se jedná o změnu stavby pro rekreaci, která bude rozšířena o 3,6 m2. Povolení by bylo možné společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášené stavby (žádost se podává na dvou formulářích – „Žádost o územní souhlas“ a “Ohlášení stavby“, které jsou ke stažení na webových stránkách http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/uzemni-a-stavebni-rizeni.html#FRM ). K tomu budete potřebovat doložit projektovou dokumentaci (situaci s vyznačením vzdáleností přístavby od hranic sousedních pozemků, půdorys a řez, technickou zprávu). Situace by měla být opatřena podpisem vyjadřující souhlas vlastníků sousedních pozemků. Dále doložíte vyjádření správců sítí k existenci sítí na dotčeném pozemku (např. ČEZ, 1.SčV, GridServices (bývalé RWE), CETIN, které je možno získat na jejich webových stránkách. Správní poplatek by činil 1500,- Kč. Pro bližší informace mne můžete kontaktovat osobně nebo na tel. č.: 318402467, či e-mailem: petra.rehakova@pribram.eu. S pozdravem Ing. Petra Řeháková, referent Stavebního úřadu a územního plánování.
1 |…| 16