Stavební úřad a územní plánování

Otázky a odpovědi týkající se ohlášení stavby, stavební povolení, zasklívání lodžií, umístění reklam ve městě; památková péče; územní plán města, územní plány obcí a územně plánovací podklady, aj.

Pošlete svou otázku:

Jméno (zobrazí se u otázky):   E-mail (nezobrazuje se veřejně):
 
Text otázky:
 
Opište kontrolní kód:
Kontrolní kód
 
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s podmínkami odeslání otázky
 


Otázky a odpovědi:

Vyhledávání:
   
1 |…| 16  
14.09.2017 09:01:36 - geolog
Nazdar! Mám dotaz, zda Příbram, resp. spolu s dalšími např. s Podlesím či Vojenskými lesy, neplánuje nebo už vymyšlenou rozhlednu na vrcholu Třemošné, což je vynikající kóta s nádherným rozhledem. Pokud není ještě rozhodnuto, prosím Vás, navrhněte tento nápad třeba i někomu výše postavenému,
či zabývajícímu se také takovým návrhem.
Děkuji a Zdar přeje M.Melichar!
Odpověď - 14.09.2017 10:32:59
Vážený pane Melichare, vrchol Třemošná se nachází v kat. území Obecnice v Brdech, které je součástí správního území obce Obecnice. Pro své území pořizuje územní plán vždy příslušná obec, tzn. v tomto případě obec Obecnice, nikoliv město Příbram. Další věcí je vlastnictví - město Příbram na vrcholu Třemošná (a v jeho okolí) nevlastní žádné pozemky. Z uvedeného je zřejmé, že město Příbram bohužel nedisponuje žádnými nástroji, kterými by ovlivnilo existenci (či neexistenci) stavby rozhledny na vrcholu Třemošná. Nicméně s Vámi zcela souhlasím, že tento vrchol, spolu s blízkou Kazatelnou, poskytuje opravdu nádherný výhled. S pozdravem Bc. Vojtěch Vaverka, tel. 318402238
13.07.2017 18:36:29 - Ilona
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o informaci, co za dokumenty potřebuji a kam se obrátit. Bydlím u rodičů v rodinném domě, kde jsou ještě stará dřevěná okna a chtěla bych je nahradit novými plastovými,ale v menším rozměru, jedno z oken je do ulice jinak všechny do naší zahrady. Pak dále v jedné místnosti vybourat 1 okno navíc.
Děkuji za informaci
Odpověď - 14.07.2017 08:02:38
Vážená paní Ilono, na Vaši otázku nelze jednoduše obecně odpovědět. Abychom Vám mohli dát exaktní odpověď, je nutno uvést konkrétní údaje o stavbě, min. však parc. č. pozemku, na kterém rodinný dům stojí a katastrální území. Pak stavbu můžeme v našich podkladech lokalizovat a na Váš dotaz zodpovědně odpovědět. Od umístění stavby se totiž odvíjí požadavky k respektování při přípravě stavebního záměru. Jiné budou u stavby někde na okraji zástavby, jiné např. blízko staré či historické části města a jiné stojí-li třeba v ochranném pásmu nějaké kulturní památky nebo v památkové zóně. Každopádně kromě kritérií zohledňujících umístění stavby již z Vaší stručné informace vyplývá, že zamýšlené stavební práce budou povolovány v režimu stavebního povolení, neboť zmiňované vybourání dalšího okna je zásahem do nosné konstrukce, kdy je vždy třeba postupovat podle § 108 a § 115 zák. č. 183/2006 stavebního zákona v platném znění, tedy cestou stavebního řízení s vydáním stavebního povolení. Upozorňuji na skutečnost, že námi (Stavební úřad a územní plánování Příbram) vydávaná vyjádření lze použít pouze v místech, kde je SÚÚP Příbram místně příslušným stavebním úřadem a nelze se na základě jejich obsahu domáhat stejných postupů a přístupů obecně na všech stavebních úřadech. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš, ved. SÚÚP Příbram.
20.06.2017 20:56:10 - Jarmila
Dobrý den přeji, prosím vás dočetla jsem se o stavbě nového obchodního centra v brodske. .jenom me znepokojuje..ze už měsíc se na place nic neděje ani žádné stroje tam nejsou..prostě nic

Nevíte důvod pozastavení prací?
Odpověď - 21.06.2017 10:54:06
Vážená paní Jarmilo, dle našich informací se jedná o technologickou přestávku spojenou s výběrem dodavatele stavby. S pozdravem Ing. Vladimír Vrba referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402239 Mobil: 777086758 E-mail: vladimir.vrba@pribram.eu
29.05.2017 08:35:45 - Radka
Dobrý den,
zajímalo by mě, jaké jsou lhůty na vydání stavebního povolení pro rodinný dům v Příbrami.Pokud byla na stavební úřad doručena projektová dokumentace vč. doplnění jedné části, které bylo požadováno.Do jaké doby tedy stavebnik obdrží stavební povolení. Lhůty bohužel nemohu nikde dohledat.Děkuji za informaci.
Odpověď - 29.05.2017 12:25:56
Vážená paní Radko, lhůta pro vydání stavebního povolení, na kterou se ptáte, není nikde jednoznačně a exaktně určena. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění stanoví lhůty pro vydání rozhodnutí (stavební povolení rozhodnutím je) v § 71. V odstavci 1 se píše, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Takový případ, kdy jsou veškeré náležitosti podání kompletní a v pořádku a správní orgán by mohl rovnou rozhodovat, však je naprosto výjimečný. Ale i v takovém případě není nikde specifikováno, co to znamená „bez zbytečného odkladu“. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí dle zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění dle § 112 odst. 3 v jednoduchých věcech nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba, po kterou nemůže správní orgán rozhodovat a řízení je přerušeno právě např. z důvodu, který zmiňujete, tedy doplnění dokumentace, ale i z důvodů dalších. Ve zvlášť složitých případech rozhodne stavební úřad dle téhož § stavebního zákona do 90 dnů. Jak z předešlého vyplývá, je lhůta od podání do vydání rozhodnutí odvislá případ od případu, přičemž složitost případu není dána složitostí, či velikostí stavby, ale složitostí okolností provázejících průběh řízení. Toto posouzení záleží na správním orgánu, který je příslušný rozhodnutí vydat. Vzhledem k obecně formulovanému dotazu nelze konkrétněji odpovědět. Pokud máte na mysli konkrétní případ, který se Vám stal v řízení před zdejším stavebním úřadem, můžete mne kontaktovat. Ing. Přemek Bartoš, ved. SÚÚP.
28.05.2017 18:03:57 - Antonín
Dobrý den chci se jenom zeptat. .opravdu v brodske ulici se staví nové obchodní centrum? Každý říká něco jiného. .někdo tvrdí že snad nové sklady firmy bobcats.děkuji za upřesnění a odpověď.
Odpověď - 29.05.2017 07:23:20
Pane Antoníne, prosím podívejte se jen na předchozí příspěvek.
05.05.2017 11:00:11 - Marek
Dobrý den, prosím můžete mi sdělit co se koná v brodske ulici u stop shopu za bagrovani?A co z toho vznikne?moc vám děkuji za odpověď. A přeji hezký den
Odpověď - 05.05.2017 13:48:29
Vážený pane Marku, Vaše dotazy by mohl seriózně zodpovědět pouze samotný investor. Pokud se nerozhodl sám investor poskytnout informace veřejnosti, stavební úřad Vám je poskytnout nemůže. Informace k správním řízením jsou určeny pouze pro účastníky řízení a pro nikoho jiného. Podání dalších informací je plně v kompetenci investora a zde navíc investora soukromého, který jen dle vlastního rozhodnutí případně podá (anebo nepodá) jím samotným uvážený rozsah informací o svých záměrech. Takové informace totiž souvisí s jeho podnikatelským záměrem a samozřejmě také s konkurenčním prostředím, proto by určitě investor nevolil k šíření informací o svých záměrech orgán státní správy, který, jak je výše uvedeno, nesmí informace kromě účastníkům řízení poskytovat. Budete se proto, bohužel, muset smířit jen se základními informacemi, které byly poskytnuty v odpovědi na otázky p. starostovi jinému tazateli, p. Milanovi. Stavba je legální, řádně povolená stavba obchodního centra o čtyřech prodejních jednotkách s příslušenstvím. Termín dokončení a obsazení jednotlivých prodejních jednotek je plně v režii investora stavby. V rámci povolovacího procesu nebylo známo využití prodejních jednotek, vše bude závislé na poptávce obchodníků. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš, ved. SÚÚP.
10.04.2017 16:28:08 - M.B.
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně výměny okna za francouzské dveře. Máme okno na zahradu a já bych chtěl okno vybourat a nahradit fr. dveřmi. Jde o vstup na vlastní pozemek, kde máme zahradu. V domě bydlíme celkem 4 rodiny, ale pozemek pod okny je pouze náš. Jde mi o to zda při zvětšení otvoru na fr. dveře, kde zasahuji do nosné zdi musím mít nějaké povolení a popř. souhlas sousedů. Dle mého názoru budou dveře splňovat stejný účel jako stávající okno. Děkuji z rady a přeji pěkný den M.B.
Odpověď - 11.04.2017 08:21:37
Vážený pane M.B., kdybychom byli striktní, pak odpovíme, "je to zásah do nosné konstrukce, tedy na stavební povolení". Myslím, že si situace, i když vypadá jednoduše, zaslouží přece jen podrobnější úvahu a zdůvodnění volby správního postupu povolovacího řízení. Může se zdát, že je to jen zásah do v podstatě nenosné části nosné stěny - do podparapetního zdiva. Překlad je uložen na zdivu a špaletách, kdy se ovšem zatížení shora v úrovni stávajícího parapetu přece jen roznáší pod nějakým úhlem i do podparapetního zdiva, jde tedy o zásah do stávajícího stavu přenášení zatížení do spodních konstrukcí. Samozřejmě nejde o žádnou fatální záležitost, ale tento zásah potřebuje přece jen posouzení statikem. Proto je tedy potřeba jít cestou žádosti o stavební povolení. Navíc touto stavební úpravou se změní vzhled stavby, takže to je další argument, proč nelze využít volnější ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, např. § 103. Již z principu kdo je účastníkem stavebního řízení pak vyplývá, že vlastníci sousedních nemovitostí účastníky řízení být musí. Nemusí být jimi vysloven souhlas s Vaším záměrem, ale musí mít možnost se k Vašemu záměru vyjádřit a případně vznášet námitky. Případné námitky účastníků řízení a jejich oprávněnost posoudí stavební úřad před vydáním stavebního povolení. S pozdravem Ing. Přemek Bartoš vedoucí Stavebního úřadu a územního plánování
02.04.2017 07:25:35 - Jana N.
Dobrý den,
prosím o radu sousedé odstranili stavbu,plot i kus společné zdi s naším pozemkem na kterém stojí naše nemovitost.Na náš pozemek nyní může lehce vniknout kdokoliv.Máme právo dožadovat se po sousedech zabezpečení našeho pozemku?Odstraněním jejich stavby jsme ztratili veškeré soukromí.Vede tam chodník a připadáme si jak na náměstí.Je možné se po sousedech domáhat zajištění soukromí např.postavením stěny či nějakého plotu,zástěny?Děkuji za odpověď.Jana Nekolná
Odpověď - 03.04.2017 12:32:01
Vážená paní Nekolná, z Vašeho dotazu není zcela zřejmé zda plot a zeď byla výlučně ve vlastnictví vašeho souseda, či byla společná. V případech nejasných vlastnických práv k plotu se určuje vlastnictví podle toho, kdo plot postavil. To lze zjistit nahlédnutím do stavební dokumentace či smlouvy o výstavbě plotu. Nelze ani vyloučit, že plot bude patřit více osobám. Jestliže nelze ani poté jednoznačně určit, komu plot patří, lze se obrátit na soud se žalobou na určení vlastnictví k plotu. Často jsou ploty považovány za součást nemovitostí, kterou oplocují a chrání. Vlastník této nemovitosti bývá považován i za vlastníka plotu. Pokud však neexistuje bližší spojení mezi plotem a jedním z vlastníků sousedících pozemků, může dojít i k tomu, že plot bude považován za spoluvlastnictví obou sousedů a tito společně ponesou náklady na jeho opravy a údržbu, případně výstavbu plotu nového. Dle nového občanského zákoníku (§ 1024) se má za to, že ploty, zdi, meze či jiné podobné přirozené či umělé rozhrady mezi sousedními pozemku jsou společné. Rozhrady § 1024 (1) Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné. (2) Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání jeho části. § 1025 Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je vlastnictví rozděleno, udržuje každý svým nákladem, co je jeho. § 1026 Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady. § 1027 Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. Vlastník plotu může tento zbourat bez opatření stavebního úřadu, musí však dodržovat povinnosti stavebníka, tj. mimo jiné šetrnost k sousedství. Stavební úřad nemůže vlastníkovi pozemku nařídit provedení oplocení. Oploceny musí být dle §24c vyhlášky č. 501/2006 Sb., pouze pozemky: a) se stavbami, které mohou působit nepříznivě na životní prostředí; b) kde je nutné zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat; c) které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin; d) které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, zejména jaderná zařízení apod.. Pokud nedojde k dohodě a rozhodnete se oplotit si sami svůj pozemek, tak pro stavbu nového plotu je nutné podat žádost o územní souhlas na příslušný stavební úřad. To znamená, že žadatel vyplní žádost o územní souhlas (tu je možno stáhnout z internetových stránek města Příbram – www.pribram.eu, nebo ministerstva pro místní rozvoj – www.mmr.cz, případně vyzvednout na stavebním úřadě) a k žádosti připojí jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury, a souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb (pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2m). Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402271 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
30.03.2017 17:44:08 - MH
Dobrý den, chci se zeptat, zda-li se nepřipravují pozemky pro stavbu RD vedle Evropské ulice (vpravo směrem na Prahu). Děkuji
Odpověď - 03.04.2017 15:42:07
Dobrý den, v Evropské ul. se pozemky pro výstavbu rodinných domů nepřipravují. Jedná se o pozemky určené územním plánem města ke komerčnímu využití. S pozdravem Helena Tomšovská, referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail:helena.tomsovska@pribram.eu
24.03.2017 10:08:12 - Lenka
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co všechno mám udělat pro to abych mohla vytvořit parkovací stání pro své osobní vozidlo na svém pozemku (zahrádce)?
Vjezd na stání je bohužel přes část pozemku města, který není a nebyl nijak udržován. Jedná se o okrajovou část vedlejší komunikace. Děkuji za odpověď . Lenka Kolaříková
Odpověď - 30.03.2017 13:14:22
Dobrý den. zřízení parkovacího stání spadá podle ustanovení § 96 zákona č. 183/20016 Sb. v planém znění pod režim územního souhlas, ke kterému je nutné mj. doložit povolení sjezdu a na situaci souhlasy všech vlastníků sousedních nemovitostí. Pro bližší informace mne můžete kontaktovat osobně nebo na tel. č.: 318402462, či e-mailem: helena.tomsovska@pribram.eu. S pozdravem Helena Tomšovská, referent Stavebního úřadu a územního plánování.
07.02.2017 06:32:03 - Hlubučková
Prosím o informaci jestli je kaplička v Orlově vedena jako památka.
Alena Hlubučková, Osadní výbor Orlov
Odpověď - 07.02.2017 10:28:54
Dobrý den, i když z dotazu není jasné, o kterou kapličku se jedná, i přes to mohu říci, že se o zapsanou nemovitou kulturní památku nejedná. V obci Orlov jako nemovitá kulturní památka není evidována žádná kaplička. Dita Jobová, DiS. referent památkové péče Tel.: 318402300 E-mail: dita.jobova@pribram.eu
31.01.2017 15:45:35 - Faktor
Dobrý den,
uvažujeme o tom,že bychom si před vstupní dveře do chaty postavili na betonový základ
o rozměrech 2 x 1,80 m, malou pavláčku,protože v předsíňce chaty je málo místa na odložení bot.
Pavláčka by byla pouze na dřevěných hranolech a měla by stříšku sklopenou od stěny domu. Chtěli bychom vás poprosit jakým způsobem postupovat a jakou částku bychom platili při vyřizování.
Děkujeme za odpověď. Jana a Petr Faktorovi
Odpověď - 01.02.2017 10:28:01
Dobrý den. Dle Vašeho popisu se jedná o změnu stavby pro rekreaci, která bude rozšířena o 3,6 m2. Povolení by bylo možné společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášené stavby (žádost se podává na dvou formulářích – „Žádost o územní souhlas“ a “Ohlášení stavby“, které jsou ke stažení na webových stránkách http://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/uzemni-a-stavebni-rizeni.html#FRM ). K tomu budete potřebovat doložit projektovou dokumentaci (situaci s vyznačením vzdáleností přístavby od hranic sousedních pozemků, půdorys a řez, technickou zprávu). Situace by měla být opatřena podpisem vyjadřující souhlas vlastníků sousedních pozemků. Dále doložíte vyjádření správců sítí k existenci sítí na dotčeném pozemku (např. ČEZ, 1.SčV, GridServices (bývalé RWE), CETIN, které je možno získat na jejich webových stránkách. Správní poplatek by činil 1500,- Kč. Pro bližší informace mne můžete kontaktovat osobně nebo na tel. č.: 318402467, či e-mailem: petra.rehakova@pribram.eu. S pozdravem Ing. Petra Řeháková, referent Stavebního úřadu a územního plánování.
12.12.2016 14:33:15 - Tereza
Dobrý den, můžu se zeptat, co se kope na poli vedle ulice Evropské, v Příbrami II, naproti Pichcům? Pokládali tam vodovodní trubky ve velkém. Je pravda, že tam někde vedle nábytku BIC bude Hornbach? Děkuji.
Odpověď - 16.12.2016 08:12:06
Dobrý den Terezo, v této lokalitě se podél Evropské ulice uvažuje s více stavbami. Dle Vašeho popisu území – blíže k prodejně nábytku B.I.C. – má stát výrobní hala. Je vydáno pravomocné povolení na výstavbu inženýrských sítí v této lokalitě. S přáním hezkého dne Helena Tomšovská referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402462 E-mail: helena.tomsovska@pribram-city.cz
16.11.2016 10:16:52 - Velas
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli v územním plánu města v části Orlov, je možné stavět a dále jestli se jedná o ornou pudu nebo již stavební. Konkrétně se jedná o pozemek p.č. 41/2 a II 44 u domu popisného čísla 24(Orlov), rád bych v této lokalitě postavil přízemní dům do 140m2. předem děkuji Velas
Odpověď - 21.11.2016 11:54:52
Vážený pane Velasi, pozemky parc. č. 41/2 a 44 v kat. území Orlov jsou platným ÚP Příbram vymezeny k zástavbě pro bydlení. Pozemek 41/2 v kat. území Orlov je součástí plochy, kde je zpracována územní studie (6Bv8), k nahlédnutí zde: http://pribram.eu/mesto-pribram/rozvoj-mesta-a-uzemni-plan/urbanisticke-a-uzemni-studie.html. Mgr. Alena Vlasáková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402275 E-mail: alena.vlasakova@pribram-city.cz
30.09.2016 20:25:18 - Petr
Dobrý den, vlastním pozemek orné půdy o ploše 0,3087 ha. Chci provést změnu na trvalý travní porost. Budu muset podat žádost o územní souhlas nebo o územní rozhodnutí? Budu platit nějaký správní poplatek? Děkuji. Petr
Odpověď - 03.10.2016 08:39:00
Vážený pane Petře. Pro změnu využití území je nutné primárně vědět, zda ji umožňuje územní plán obce. Dalším kritériem je důvod, pro který chcete změnit současné využití. Ve Vašem případě by změna musela proběhnout územním rozhodnutím, jelikož plocha je větší než 1000 m2. Žádost se podává na formuláři: „Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území“, který si můžete stáhnout na webových stránkách města. Správní poplatek se odvíjí podle plochy, a to do výměry 5000 m2 je ve výši 1000,- Kč a nad 5000 m2 je za 3000,- Kč. Pro bližší údaje mne můžete kontaktovat osobně nebo na tel. č.: 318402467, či e-mailem: petra.rehakova@pribram.eu. S pozdravem Ing. Petra Řeháková, referent Stavebního úřadu a územního plánování.
19.09.2016 15:23:22 - Jana
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je potřeba stavební povolení, když bych si chtěla na své zahradě postavit mobilní dům a k němu elektrickou přípojku a odpadní jímku.
Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď - 20.09.2016 09:58:35
Vážená paní Jano, v případě umísťování jakýchkoliv staveb je rozhodující, v jakém území se dotčený pozemek nachází co do využití dle územního plánu. Podle toho je možné určit, zda na pozemku může být nějaká stavba a případně jaká. Nemohu Vám tedy odpovědět konkrétně na Váš dotaz. Mohu Vám sdělit obecné stanovisko k tzv. mobilheimům. Mobilheim nebo mobilhome, či jinak mobilní dům, je zařízení, které neodpovídá svými parametry stavbě pro bydlení nebo rekreaci, resp. jednotlivé místnosti v mobilním domě nemají parametry pobytové či obytné místnosti (výška, plocha apod.). Okna a zateplení mobilních domů nevyhoví bez dodatečného zateplení předpisům o energetické náročnosti budov. Rozvody technických zařízení (zejm. elektřina, plyn) jsou v drtivé většině provedeny podle Britských (či jiných) předpisů, což neodpovídá těm našim a není možné na takové rozvody udělat výchozí revizi bez jejich kompletní výměny. Většinou není možné k mobilnímu domu zajistit výrobní nebo jinou dokumentaci, která je nutná při povolování umístění jakékoliv stavby či zařízení a výrobku plnícího funkci stavby. Z uvedeného vyplývá, že tzv. mobilní dům ve většině případů není možné povolit. V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat, Jaromír Pavlů, referent Stavebního úřadu a územního plánování, Tel.: 318402273, E-mail: jaromir.pavlu@pribram.eu
01.09.2016 13:26:18 - Románek
Dobrý den, jen doplnění dotazu, oba přístřešky stoji
hned vedle RD.
Děkuji za odpověď.
Odpověď - 01.09.2016 15:10:28
Dobrý den, ve Vašem upřesňujícím e-mailu je uvedena rozhodující skutečnost pro formulaci odpovědi na e-mail předchozí, a to, že takto, tzv. bez opatření stavebního úřadu, mohou být realizovány stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní pro bydlení (RD) nebo stavbě pro rekreaci. Ing. Přemek Bartoš.
01.09.2016 13:13:58 - Románek
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak mám postupovat,
jestliže již 50 roků mám na svém pozemku dřevěnou kůlnu, která má asi 20 m2 a zděný přístřešek bez základů, který má 22 m2, obě slouží pro odkládání různých věcí. Soused mi tvrdí, že to jsou černé stavby jelikož u nich nemám koladační rozhodnutí. Chci se zeptat jak mám postupovat a zda se opravdu jedná o černé stavby.
Děkuji za odpověď Románek
Odpověď - 01.09.2016 15:02:20
Vážený pane Románku. Z Vaší informace není zcela jednoznačné, zda se jedná o stavbu nepovolenou, protože píšete, že nemáte kolaudační rozhodnutí. Ale stavba povolena mohla být. Pak by bylo nutné stavbu zkolaudovat. Jestliže by však povolená nebyla, je možné požádat o dodatečné povolení stavby. Pokud stavba splňuje požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. §79 odst. 2 písm. o) – je vzdálená od hranic pozemku min. 2 m a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude min. 50% z celkové plochy pozemku, má jedno nadzemní podlaží do 5 m výšky, je podsklepená do hloubky max. 3m a je v souladu s územně plánovací dokumentací, neslouží ke skladování hořlavých látek či výbušnin, pak nevyžaduje rozhodnutí o umístění ani územní souhlas či jiné povolení. S pozdravem Ing. Petra Řeháková, referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram.eu Ing. Petra Řeháková referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402467 E-mail: petra.rehakova@pribram-city.cz
18.08.2016 06:52:55 - Olga
Dobrý den, potřebuji u rodinného domu vyměnit okna, původní jsou zničená, chci dát ve stejné barvě plastová, stejně velká, ale budou se otvírat jinak, musím mít nějaké povolení?Děkuji Ladislav
Odpověď - 19.08.2016 09:01:23
Vážený pane Ladislave, výměna oken za okna stejných rozměrů a členění, jsou udržovací práce dle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona (u stavby, která není kulturní památkou), nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. V případě, že stavba se nachází v ochranném památkovém pásmu, v památkové zóně nebo rezervaci, je nutné si i k udržovacím pracím zajistit stanovisko správního orgánu na úseku památkové péče. Ing. Dana Buchalová referent Stavebního úřadu a územního plánování Tel.: 318402468 E-mail: dana.buchalova@pribram.eu
22.07.2016 21:21:42 - Ilona Mrkvová
Dobrý den,
je možné nahlédnout na návrh ke změně územního plánu obce Věšín , myslím tím nahlédnout na mapu na internetu. předem děkuji
Odpověď - 25.07.2016 09:39:29
Vážená paní Mrkvová, pro obec Věšín je pořizován nový územní plán, nikoliv změna územního plánu. Pořizování územního plánu Věšín je ve stádiu projednávání návrhu zadání územního plánu. Text tohoto návrhu zadání je zveřejněn dálkovým přístupem na web stránkách města Příbram www.pribram.eu (odbory MěÚ - stavební úřad a územní plánování - oddělení územního plánování - obce ORP Příbram - Věšín). Mapový podklad se k návrhu zadání územního plánu nezpracovává, ty budou součástí další etapy zpracování územního plánu, a to návrhu územního plánu. Veškeré etapy pořizování územního plánu jsou zveřejňovány i veřejnou vyhláškou na úřední desce příslušné obce a na úřední desce MěÚ Příbram, kde jsou uvedeny konkrétní údaje o vystavení dokumentace a možnosti nahlížení. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme tyto úřední desky sledovat k získání potřebných informací. Vladislav Rozmajzl referent oddělení územního plánování Tel.: 318402254 Mobil: 777300891 E-mail: vladislav.rozmajzl@pribram-city.cz
1 |…| 16