Pokyny k organizování veřejných sbírek

Kde můžete záležitost vyřídit:
Krajský úřad - žádost o povolení sbírky
MěÚ Příbram, Tyršova 108 - hlavní budova, 2.patro, č. dveří 21 - pouze pečetění a přepočítávání pokladniček

Základní informace:
Záměr konat veřejnou sbírku je třeba oznámit 30 dní předem příslušnému krajskému úřadu.


Městskému úřadu přísluší pečetění a následné otevření pokladniček veřejných sbírek pořádaných v jeho územním obvodu

Postup:
1. Právnická osoba předem oznámí městskému úřadu počet pokladniček a jejich umístění nebo oznámí, že pokladničky budou přenosné a zabezpečí je proti odcizení a proti neoprávněnému otevření. Následně pracovnice městského úřadu pokladničky zapečetí.


2. Otevření pokladničky musí právnická osoba nahlásit nejméně 3 pracovní dny předem, otevření musí být přítomni 2 zástupci právnické osoby.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Částka 47, zákon č.117/2001 o veřejných sbírkách

Správní (případně jiný) poplatek:
Není.

Za správnost návodu odpovídá:
Lenka GrimováPočet zobrazení: 1584 | Aktualizováno: 29. 09. 2013