Přihláška ke zkouškám odborné způsobilosti – TAXI

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a nebo 119.

Potřebné doklady: Vyplněná přihláška.

Postup: Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele osobně nebo písemně na adresu Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů.

Lhůta pro vyřízení: Lhůta pro stanovení termínu zkoušky je 30 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má trvalé bydliště ve správním obvodu Městského úřadu Příbram.

Formulář ke stažení:        Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti - TAXI

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
 

Správní poplatek: Správní poplatek činí 1.000 Kč a je nutno jej před provedením zkoušky uhradit v pokladně úřadu.

Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poznámky: V případě nedodržení povinností provozovatele taxislužby stanovených zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, mu může být v rámci správního řízení uložena sankce až do výše 750.000 Kč.

Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507Počet zobrazení: 2152 | Aktualizováno: 27. 09. 2013