Provozování výherních hracích přístrojů (VHP)

Kde můžete záležitost vyřídit:
MěÚ Příbram, budova č.p. 19, ul. Richarda Tesaříka (naproti Sokolovně), 1. patro, č. dveří 206

Další potřebné doklady, informace apod.:
- občanský průkaz pověřené osoby,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis z osvědčení EZÚ o provozuschopnosti VHP,
- výpis z rejstříku trestů,
- doklad o složení jistiny,
- zajištění odborného servisu,
- doklad o nabytí VHP,
- smlouva o umístění VHP,
- herní řád,
- návod na hru,
- herní plán,
- způsob a podmínky manipulace s přístroji při výběru peněz a prováděných opravách,
- plná moc pověřené osoby,
- doložení osob odpovědných za zákaz hry osobám mladším 18 let v místě schváleném pro stálé umístění výherního hracího přístroje.

Základní informace:
O povolení žádá budoucí provozovatel dle § 18 a § 19 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, městský úřad podáním písemné žádosti.

Žadatel musí prokázat, že je právnickou osobou se sídlem na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.

Žadatel o povolení musí předložit doklad o bezúhonnosti fyzických osob dle § 4 a zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění.

Dle § 4 b odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky peněžní částku (jistotu), která za jednotlivé žadatele činí 2 miliony Kč a doklad o složení jistoty je registrován u finančního úřadu v sídle provozovatele.

Žadatel prokáže zajištění odborného servisu.

Doloží platný výpis z osvědčení EZÚ o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů a od data jejich výroby neuplynulo více než pět let.

Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a 50.000 Kč, jsou-li umístěny v kasinu.

Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100%.

Do každého výherního hracího přístroje je zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a vyplacených finančních prostředků, přičemž počítadla musí být minimálně šestimístná.

V žádosti o povolení provozu VHP musí být uvedena osoba odpovědná za zákaz hry osobám mladším 18 let v místě schváleném pro stálé umístění výherního hracího přístroje. V případě
herny tato osoba odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Právnická osoba se sídlem na území České republiky.
Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.

Formulář

ke stažení zde:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry

 Tiskopis žádosti o povolení provozu VHP

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. odkaz na zákony min. vnitra
Vyhláška MFČR č. 223/93 o hracích přístrojích

Správní (případně jiný) poplatek:
Zákon č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

položka 21

Přijetí žádosti o:
a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 5000,- Kč
b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 3000,- Kč

Po zaplacení správního poplatku městský úřad, který provoz výherního hracího přístroje povolil, vydá rozhodnutí a známku.

Kde získáte další informace:
na internetových stránkách

Za správnost návodu odpovídá:
Alena KolingerováPočet zobrazení: 2225 | Aktualizováno: 29. 09. 2013