Zápůjčka z fondu zápůjček města Příbram (dále jen "FOZ")

Výběrové řízení: Vyhlášení I. VŘ na poskytování zápůjček z FOZ v roce 2018

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad, Tyršova 108 - hlavní budova, 2. patro, č.dveří 29

Základní informace:
Statut Fondu zápůjček města Příbram

Postup:
Žádosti se přijímají na předepsaných tiskopisech, ale pouze v určité době v průběhu roku

Lhůta pro vyřízení:
Termíny přijímání žádostí vyhlašuje Odbor ekonomický Městského úřadu Příbram. Informace jsou zveřejněny vždy na úřední desce, v městském zpravodaji Kahan, v regionálním tisku a na Internetu.

Formulář ke stažení zde:
Statut fondu FOZ
Žádost o zápůjčku

 Správní (případně jiný) poplatek:
Není.

Za správnost návodu odpovídá:
Rychlá JanaPočet zobrazení: 3374 | Aktualizováno: 09. 05. 2017