Alena Ženíšková: Ostré hroty mezi veřejností a ubytovnami se musí obrousit

Větší bezpečnost kolem ubytoven, úprava jejich okolí a zřízení služby vrátného. Řešení těchto ožehavých problémů současné doby bylo tématem schůzky vedení města Příbrami, které společně s Městskou policií Příbram a odborem sociálních věcí a zdravotnictví v této věci vyzvalo k jednání majitele ubytoven firmy Stavus. Tato firma vlastní 6 příbramských ubytoven.

„Město se s majitelem ubytoven dohodlo na tom, že v první fázi firma Stavus zajistí ve dvou ubytovnách Pod Čertovým pahorkem zamykání hlavního vchodu a službu vrátných, kteří budou dohlížet na to, aby se v ubytovnách nepohybovali cizí lidé,“ vysvětluje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s tím, že zprovoznění vrátnice se velice osvědčilo v domě s pečovatelskou službou v  Hradební ulici. Vrátní ubytoven budou, stejně jako vrátní v Hradební ulici, pracovníky dotovanými Úřadem práce. „Cílem je omezit vstup nepřizpůsobivým občanům a zklidnit tak situaci v okolí ubytoven,“ dodává místostarostka.

Podle Aleny Ženíškové nebylo jednání s majiteli ubytoven poslední. Dohodli se, že se budou v pravidelných měsíčních intervalech setkávat na poradách, na kterých majitelé ubytoven začnou řešit konkrétní problémy spolu s vedením města, zástupci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kurátorkou pro dospělé, manažerkou prevence kriminality a Městskou policií Příbram. Společně budou hledat nové způsoby, jak mnohdy vyhrocenou situaci kolem ubytoven zklidnit.

Svobodová Pavlína,  tisková mluvčí
Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram-city.cz

 Počet zobrazení: 3347 | Aktualizováno: 03. 06. 2015