Badatelna opět otevřena

Státní oblastní archiv v Praze sděluje veřejnosti informaci o znovuotevření badatelny v oddělení Státní okresní archiv Příbram.

Od 1. prosince 2016 bude badatelna otevřena v obvyklé době, tedy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00. Badatelé a návštěvníci však budou nuceni přijmout určitá omezení, dané provozními komplikacemi, a sice že ne všechen materiál bude možné připravit v obvyklé lhůtě. Vzhledem k tomu, že polovina archivních fondů je nyní uložena mimo Příbram, může lhůta pro přípravu archiválií ke studiu trvat až 3 týdny. Je proto nutné studium dopředu objednat libovolným způsobem.

Archiv dále sděluje veřejnosti, že problémy se statikou budovy jsou nyní vyřešeny jejím odlehčením, a proto pohyb v budově neznamená riziko ani pro osoby, ani pro majetek. Zároveň konstatujeme, že v uplynulých měsících nedošlo k žádnému poškození archiválií, že přestěhované archiválie jsou uloženy v klimaticky vhodných a bezpečných podmínkách, pod trvalým dozorem a supervizí Ministerstva vnitra. Státní oblastní archiv v Praze se omlouvá veřejnosti za způsobené komplikace.

V Praze-Chodovci 21. listopadu 2016

vrchní rada PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel archivuPočet zobrazení: 1603 | Aktualizováno: 21. 11. 2016