Brdská konference je již za dveřmi!

Ve dnech 27. a 28. března 2015 se v Příbrami uskuteční pracovní konference pod názvem "Budoucnost Brd v CHKO". S velkoplošnou zvláštní ochranou přírody na Příbramsku nemáme prakticky žádné zkušenosti a především menší obce v oblasti Brd si s budoucí CHKO v podstatě neví rady. Proto město Příbram chystá reprezentativně obsazenou konferenci týkající se těchto změn.

Vyhlášení a následná existence CHKO Brdy je mnohými považována za velmi významný počin jak z hlediska ochrany přírody v Brdech, tak i jako důležitý impuls k rozvoji cestovního ruchu v našem regionu, který s největší pravděpodobností povede ke vzniku řady nových pracovních příležitostí, k novým investicím a celkově tak se může stát stimulem nové ekonomické prosperity na Podbrdsku.

Této skutečnosti si jsou zřejmě dobře vědomi i někteří zodpovědní politici, kteří byli informováni o tom, že konference „Budoucnost Brd v CHKO“ se má zabývat mj. i těmito otázkami a rozhodli se dát svůj postoj a podporu najevo i převzetím záštity nad touto akcí. Dovolujeme si zde proto uvést výčet těch, kteří buď osobně, nebo za instituci, kterou vedou, se rozhodli naši konferenci podpořit:

- Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje
- Ing. Jiří Burian, senátor
- MgA. Martin Stropnický, za Ministerstvo obrany ČR
- Mgr. Richard Brabec, za Ministerstvo životního prostředí ČR
- Ing. Karla Šlechtová, za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Všem výše jmenovaným politikům děkujeme a jejich podpora nás velmi těší.

Za realizační tým JUDr. Pavel Čámský

 

Ilustr. foto: Pilská nádrž, foto Mgr. Jaroslav Hodrment.

 Počet zobrazení: 2020 | Aktualizováno: 21. 03. 2015