Centrum sociálních a zdravotních služeb má novou ředitelku

Rada města Příbram na svém jednání dne 10. 8. 2015 jmenovala do funkce ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram Ing. Jitku Šperkovou.

Jmenováním do funkce bylo ukončeno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem 7 uchazečů.  Výběrová komise zasedala ve složení Bc. Alena Ženíšková, 1. místostarostka, PhDr. Petr Vácha, člen rady města, JUDr. Dagmar Říhová, členka zastupitelstva města, Mgr. Šárka Hájková, ředitelka Alky, o. p. s., Mgr. Robert Dikan, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Bc. Zdeňka Splítková, vedoucí oddělení soc.-právní ochrany dětí, a Mgr. Petr Němec, vedoucí odboru práva a veřejných zakázek.

Ing. Jitka Šperková má dle své předešlé praxe bohaté zkušenosti, působila například jako ekonomický manažer a personalista – zástupce ředitele (Sanco Příbram, s. r. o.), či jako vedoucí referátu kontroly a revize zdravotní péče SÚP Příbram (VZP ČR Příbram).

Ing. Jitka Šperková se ujme své funkce dne 1. 9. 2015. Do funkce je jmenována na dobu určitou do 29. 2. 2016.

 Počet zobrazení: 1917 | Aktualizováno: 28. 08. 2015