Další dopravní uzavírka - K Dolu Marie - 2. část

Městský úřad Příbram, odbor správy majetku oznamuje následující dopravní opatření - uzavírku:

ulice K Dolu Marie – 2. část

Termín: 08.07.2015 – 30.09.2015

V úseku: od náměstí J. A. Alise až po Nádv. Msgr. Korejse

Důvod: stavební práce – rekonstrukce místní komunikace v Příbrami prováděné firmou: BÖGL a KRÝSL, k. s., Renoirova 1051/2a, Praha 5

Investor: Město Příbram

 

 

Omezení provozu autobusů MHD

Linka MHD 3A, 10A - nebude obsluhována zastávka: „Příbram, Březové Hory, rozc.Zdaboř“, „Příbram, Březové Hory, nám. J. A. Alise“, „Příbram, Březové Hory, Mariánská“

Linka MHD 5A - nebude obsluhována zastávka: „Příbram, Březové Hory, nám. J. A. Alise“

Děkujeme za pochopení.

 Počet zobrazení: 1945 | Aktualizováno: 07. 07. 2015