Další uzavírka

Oznámení o uzavírce místní komunikace ulice Jáchymovská, Gen. Kholla v Příbrami VII

Městský úřad Příbram, odbor správy majetku, oznamuje následující dopravní opatření - uzavírku: ulice Jáchymovská, Gen. Kholla

Termín: 16.06.2015 – 25.07.2015

Jáchymovská v úseku: od ul. Politických vězňů až po ul. 28.října

Gen. Kholla v úseku: od ul. Žežická až po ul. S. K. Neumanna

Důvod: stavební práce – rekonstrukce místní komunikace

Investor: Město Příbram

Stavbu provádí firma: STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5

 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 1883 | Aktualizováno: 16. 06. 2015