Dopis občanům Hrabákovy ulice a nám. Dr. J. Theurera

Vážení občané Hrabákovy ulice a náměstí Dr. J. Theurera,  

rádi bychom Vás ujistili o tom, že vedení města i odbor investic a rozvoje města MěÚ Příbram naprosto chápe Vaše rozhořčení nad postupem prací na rekonstrukci komunikace a vodohospodářských sítí, které probíhají v blízkosti Vašeho bydliště. Stavba nepostupuje plynule, práce na sebe často nenavazují, a přestože konečný termín dokončení stavby zůstává prozatím neměnný, je Vaše nepohodlí daleko větší, než je nezbytně nutné.

Naprostá většina problémů, které Vás trápí, vznikla dodatečným rozhodnutím o výměně splaškové kanalizace a části vodovodního řadu. Doufáme, že částečnou kompenzací za Vaše útrapy, které v průběhu stavby musíte snášet, je rozhodnutí opravit rovněž přípojky (ve Vašem vlastnictví) hlavního kanalizačního a vodovodního řadu, které jsou ve špatném technickém stavu, z prostředků určených pro údržbu vodohospodářského majetku. 

K předčasně odstraněným povrchům chodníků můžeme bohužel pouze dodat to, že firma Šafinvest, s. r. o., i přes naše opakované výzvy již několikrát zrušila termín zahájení prací na výměně vodohospodářských sítí. Není v naší moci proti takovému chování v tuto chvíli zakročit, přesto očekáváme, že uvedená společnost dodrží termín dokončení prací v souladu se smlouvou o dílo.

Protože z Vaší strany zazněl požadavek na pravidelnou informovanost o průběhu stavby, nabízíme Vám možnost vyslat Vámi zvoleného zástupce z řad místních obyvatel na jednání v rámci kontrolních dnů. Tomuto zástupci poskytneme informace o průběhu stavby, zejména pak aktuální informace o časovém postupu prací. Kontrolní dny se konají pravidelně každý pátek od 10,00 hodin v místě stavby. Pokud budete ochotni poskytnout nám Vaše e-mailové adresy, budeme Vás moci informovat průběžně a aktuálně o rekonstrukci i touto cestou. Vaše adresy prosím zašlete na e-mail tiskové mluvčí Pavlíny Svobodové: pavlina.svobodova@pribram.eu

Na závěr si Vás dovoluji požádat o respektování pokynů pracovníků na stavbě a o maximální opatrnost, neboť se pohybujete v těsné blízkosti staveniště.

Děkuji Vám za pochopení.

Ing. Jindřich Vařeka, starosta města Příbram

 

 Počet zobrazení: 1951 | Aktualizováno: 16. 06. 2015