Dopravní uzavírky

Z důvodu konání kulturní akce „Příbramská svatohorská šalmaj“ pořádané ve spolupráci s městem Příbram dojde k následujícím dopravním opatřením:

Budou uzavřeny komunikace: 
08.09.2016 od 06:00 h – 10.09.2016 do 20.00 h - náměstí T. G. Masaryka - parkovací plocha uprostřed náměstí

09.09.2016 od 06.00 h – 10:09.2016 do 20.00 h - průjezd okolo náměstí T. G. Masaryka (tj. mezi ul. Milínská a ul. Hailova) včetně parkovacích ploch v celém prostoru náměstí T. G. Masaryka 

09.09.2016 od 20:30 h do 22.30 h – ul. Hailova (od křižovatky Hailova x Jiráskovy sady x Gen. R. Tesaříka až okružní křižovatka na nám. T. G. Masaryka), ul. Milínská, ul. Plzeňská, (mezi křižovatkou Milínská x Špitálská až po křižovatku s ul. Plzeňská x Dvořákovo nábř. x Riegrova)
Objízdná trasa: ulicemi Špitálská, Čs.armády, Plzeňská, Riegrova, U Nemocnice, Gen. R. Tesaříka - obousměrně

Změny v MHD
09.09.2016 od 20.30 h do 22.30 h nebude obsluhována autobusová zastávka „Příbram, nám. T.G.M.“  v ul. Plzeňská (nad Uranem), na nám. T. G. Masaryka (u kostela sv.Jakuba) a autobusová zastávka „Příbram, Milínská – T.G.M.“ na nám. T. G. Masaryka. 

Autobusy MHD a Středočeské integrované dopravy pojedou po objízdné trase.

Děkujeme za pochopení.

 Počet zobrazení: 1698 | Aktualizováno: 02. 09. 2016