Dotace na výstavbu výtahů

Dotace na výstavbu výtahů a odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora bydlení, podprogramu „Bytové domy bez bariér pro r. 2016“, žádosti je možné podávat do 15.01.2016.

Výše dotace je max. 50 % nákladů, max. však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu a max. 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu.

Dotaci lze žádat na projekty v bytových domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, žadatelem o dotaci mohou být všichni vlastníci bytových domů nebo SVJ.

Veškeré informace jsou zveřejněny na webu Ministerstva pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/

 Počet zobrazení: 3012 | Aktualizováno: 10. 11. 2015