Dvojitý Nelson

Informace starosty 18. 5. 2015

Dvojitý Nelson je zápasnický chvat, ze kterého není úniku. Proč je o tom řeč? Protože město Příbram se dostalo do právě takového sevření. Pokud z něj zná někdo rychlou cestu ven, prosím, aby si ji nenechal pro sebe. Nejdříve se však, prosím, zamyslete se mnou.

Město Příbram inzeruje na svých stránkách již mnoho let příležitosti pro investory, kteří mají zájem o pozemky v následujících průmyslových zónách: Balonka (25 ha), Brod (12 ha), Evropská střed (11,3 ha), Evropská východ (11,5 ha) a Evropská západ (1,5 ha).

První jednání s investory máme za sebou. Konzervárna z Lotyšska, německá výrobna prefabrikátů a hlavně zástupci Czechinvestu, kteří hledají vhodné lokality pro investory ve velkém. Ideální jsou podle nich 5 ha zasíťované pozemky. Ty prý nebudou čekat na svého zájemce dlouho. Lotyši poslali přesnou poptávku a přijeli se podívat i s celou delegací. Byli potěšeni (ostatně jako ostatní investoři) informací, že nezaměstnanost v Příbrami se v zimních měsících šplhá až k 15 %. Proto si Plzeňský kraj vozí pracovníky až z Příbramska. V Příbrami je přitom řada středních škol a hlavně tradiční a kvalitní průmyslovka, která ročně vyprodukuje až 110 absolventů technických oborů. Kvalitních pracovních sil je zde tedy víc než dost. Až potud to nemá chybu.

Bohužel, podle Murphyho zákonů, pokud se něco pokazit může, tak se to taky pokazí. A hle, ono se opravdu pokazilo. Město Příbram totiž už prakticky žádné pozemky v průmyslových zónách nevlastní. Pozemky byly rozdrobeny a rozprodány a stržené peníze byly utraceny. Některé z těchto pozemků byly prodány tak pod cenou, že byly vlastně darovány. Na Evropské ještě sice nějaké pozemky zbyly, ale přístupové, tudíž klíčové pozemky byly v období vlády pana Řiháka prodány za dvacetinu jejich skutečné hodnoty. Policie sice šetří a vyslýchá, ale z toho se příbramští nezaměstnaní nenají.

Bývalí zastupitelé se chovali jako sedlák, co prodá své jediné vlastní pole. K čemu mu bude osivo a pluh? K čemu chrlí Příbram absolventy odborných a středních škol, kteří nebudou mít kam nastoupit? K čemu byly všechny strategické plány a koncepce rozvoje města? A ptám se dále: jednalo se o vypočítaný zločin proti budoucnosti Příbrami anebo jen o liknavost či hloupost pánů radních a jejich zastupitelů? Které politické strany jsou živy z hlasů chudých, nezaměstnaných a frustrovaných občanů?

Existuje cesta ven? Ano existuje. Bude to však dlouhá a úmorná cesta. Město Příbram, rozumějte občané města Příbram, si budou muset našetřit a začít pozemky vykupovat zpět. Po kouskách a za draho. A ani to šetření nepůjde zlehka. V tuto chvíli evidujeme úvěrů za 46 mil. Kč, takže nejdříve se musíme vypořádat s nimi. Až letos skončíme se všemi zděděnými rozdělanými investičními akcemi a poplatíme faktury, na účtech bude něco kolem dvaceti milionů mínus. A budovy, které po rozsáhlých výprodejích městu zbyly? Budova radnice, budova Rudných dolů, Zámeček-Ernestinum, byty a domy na Březnické, domy s pečovatelskou službou, pronajímané byty v majetku města atd., to vše v naprosto dezolátním stavu. Vypadá to tak, že jsme, jak se říká, v loji. Občanům města nasadily jeho bývalé vlády dvojitého Nelsona.

Máme dát hlavu do dlaní a plakat? Myslím, že ne. Nějak už to celé dopadne. Jsou prý města, co jsou na tom ještě hůře. Jsou ovšem i taková, co jsou na tom podstatně lépe. Město Písek má na svých účtech 400 milionů. Třeba nám něco hodí do klobouku. Anebo bude vypsána nějaká dotace pro města poznamenaná  dlouhodobě neschopným vedením. Stránky dějin lidstva jsou popsány důkazy o tom, že píle občanů nakonec vždy zvítězí nad hloupostí, hamižností a zvůlí úředníků. Právě proto si myslím, že i Příbram se jednou vysmekne z tohoto dvojitého Nelsona.

Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami

Evropská ul.

 

Přehled městských průmyslových zón dříve a nyní: 

Průmyslová zóna Brod
Z původních 120.000 m2 zůstalo v majetku města 2.038 m2. Ty jsou však rozdrobeny do 4 míst.

Průmyslová zóna Zdaboř
Z původních 130.000 m2 zůstalo 1.444 m2. Ty jsou rozdrobeny do 6 míst.

Průmyslová zóna Evropská střed
Z původních 113.000 m2 zůstalo 389 m2. Tento pozemek je vcelku.

Průmyslová zóna Evropská západ
Z původních 15.000 m2 nezůstalo v majetku města nic.

Průmyslová zóna Evropská východ
Z původních 115.000 m2 zůstalo 17.421 m2. Pozemek je téměř vcelku. Přístup k tomuto pozemku je však přes jiné pozemky, které již byly prodány (tyto pozemky jsou předmětem trestního řízení proti bývalým zastupitelům).

Průmyslová zóna Balonka
Z původních 250.000 m2 zůstalo 42.715 m2. Třetina těchto pozemků je pod komunikacemi, zbytek je roztrhaný do úzkých štráfků ve tvaru hokejky, takže zde není možné nic většího postavit.

"Tyto pozemky jsou definitivně pryč. A pozemky, které nám v té průmyslové zóně zbyly, k těm se nedostaneme, protože mezi nimi jsou ty, které již byly prodány," dodává k výše uvedenému přehledu starosta Jindřich Vařeka. "Takže ta situace je velmi velmi tristní," dodává.

 

 

 Počet zobrazení: 3376 | Aktualizováno: 18. 05. 2015