Evropský den linky 112

 

V neděli 11. února 2018 si Evropané opět připomenou Evropský den linky 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se lidé v nouzi mohou dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie.

11. únor byl oficiálně prohlášen za „Evropský den linky 112“, aby se zvýšila povědomost občanů Evropské unie o jednotném evropském čísle tísňového volání 112. Stalo se tak 11. února 2009 po podepsání společné deklarace Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Shodou okolností to bylo v době českého předsednictví v Radě Evropy.

Smyslem zřízení této celoevropské tísňové linky bylo poskytnout občanům členských států Evropské unie možnost obrátit se v nouzové situaci na záchranné složky (hasiče, policii a zdravotnickou záchrannou službu), a to na stejné číslo bez ohledu na to, ve které zemi se zrovna nacházejí, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje.

V České republice funguje 14 call center tísňové linky 112 a ta jsou v rámci celého státu navzájem hlasově i datově propojena. V případě přetížení nebo výpadku centra v jenom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Ve většině států včetně České republiky funguje číslo 112 společně s již dříve zavedenými národními čísly tísňového volání (hasiči -150, policie -158, zdravotní záchranná služba -155).

Technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému - Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.

 Na 112 se jako na jedinou tísňovou linku lze dovolat bez SIM karty i bez kreditu, pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora. Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Při volání na tísňovou linku 112 nikdo není anonymní. Vyspělou technologii linky 112 obsluhují vyškolení operátoři. Ti mohou identifikovat adresu volajícího z pevné sítě, automaticky určit polohu mobilního telefonu při tísňovém volání, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identifikační kód mobilního přístroje nebo určit mobilního operátora volajícího. Navíc veškeré hovory jsou nahrávány.

Závěrem několik statistických údajů za rok 2017. Na základě tísňového volání zasahovali příslušníci HZS Středočeského kraje – územního odboru Příbram (stanice Příbram, Dobříš a Sedlčany) v minulém roce celkem u 1 290 událostí. V případě požárů jich bylo 275, 304 dopravních nehod, 69 úniku nebezpečné chemické látky, 591 technických havárií, 9 ostatních mimořádných událostí a ve 42 případech šlo o planý poplach. Byl uchráněn majetek v úhrnné hodnotě přes 136 mil. Kč, přímé škody pak činily více než 70 mil. Kč. Zraněno bylo celkem 16 osob a usmrceny 3 osoby. Při zásazích bylo zraněno 5 hasičů. V rámci celého Středočeského kraje v roce 2017 vyjížděly jednotky HZS kraje k 15 707 událostem, z  toho k 2 463 požárům, při kterých zasahovali nejen profesionální hasiči, ale i členové jednotek požární ochrany obcí.

Zpracovala:
kpt. Bc. Irena Dvořáková
, ÚO Příbram HZS Středočeského kraje, pracoviště prevence, KŘ a OO        

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 782 | Aktualizováno: 05. 02. 2018