Hledáme kurátora pro děti a mládež

Město Příbram vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram pro činnost sociální pracovník/pracovnice - Kurátor/kurátorka pro děti a mládež.

Stručná charakteristika vykonávané práce: Plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež), zajišťování sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin a s dětmi páchajícími přestupky, výkon odborné a specializované agendy na úseku péče o rodinu a dítě, konzultační a poradenská činnost, spolupráce se soudy, policií, probační a mediační službou, sanace rodiny, práce v terénu.

Zájemci se mohou hlásit do 24. 11. 2016 do 14:00 hodin.

Podmínky výběrového řízení 
Doplňující podmínky 
Přihláška

 Počet zobrazení: 1685 | Aktualizováno: 15. 11. 2016