Hrabákova ulice - zítra budou zahájeny práce.

V ulici Hrabákova a na nám. Dr. J. Theurera v Příbrami byla v březnu 2015 zahájena stavba „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“, během které budou opraveny povrchy vozovky a chodníků na uvedených komunikacích. Vzhledem k připomínkám správce vodohospodářského majetku rozhodlo vedení města, že současně s touto stavbou bude provedena také výměna splaškové kanalizace včetně kanalizačních přípojek a výměna části starého vodovodu a starých, doposud neměněných vodovodních přípojek.

Dne 27. 5. 2015 budou zahájeny stavební práce na odstraňování povrchů komunikací, a to směrem od nám. Dr. J. Theurera k Hrabákově ulici. Od 8. 6. 2015 budou zahájeny práce na vodohospodářských sítích ve stejném směru. Z hlediska dopravy bude levá strana (směr náměstí - Hrabákova) nám. Dr. J. Theurera a Hrabákova ul. nepřístupná motorovým vozidlům.

„Jelikož se občané budou pohybovat v těsné blízkosti stavby, žádáme je o zvýšenou opatrnost a respektování pokynů pracovníků na stavbě. Stavba vyžaduje určitá omezení, zejména pak pro místní obyvatele. Jsme si toho plně vědomi a budeme se ve spolupráci se zhotovitelem stavby tato omezení co nejvíce eliminovat,“ uvedl Ing. Alexandr Ptáček, vedoucí odboru investic a rozvoje města a dodává: „Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že výsledkem této poměrně rozsáhlé investiční akce bude spokojenost všech uživatelů komunikace v ulici Hrabákova a na nám. Dr. J. Theurera.“

 Počet zobrazení: 1978 | Aktualizováno: 26. 05. 2015