Jak v Příbrami pokračují opravy silnic

Léto je v plném proudu a s ním i tradičně rekonstrukce místních komunikací. Ve zkratce uvádíme aktuální stav stavebních prací.

Stavba v Březnické ulici nebyla v rámci přejímacího řízení kvůli vadám a nedodělkům převzata.

Oproti  tomu stavební práce v ulici K Dolu Marie běží podle plánu a termín dokončení  30.09.2015 by neměl být ohrožen.

Co se týče rekonstrukce Hrabákovy ulice a náměstí Dr. Theurera, souběžně probíhá výměna splaškové kanalizace a rekonstrukce povrchů komunikace. Do 31.7.2015 je předpoklad dokončení kanalizačního řadu včetně přípojek v dolní polovině Hrabákovy ulice. Dále se předpokládá, že výměna vodohospodářských sítí v celém úseku Hrabákovy ulice bude hotová do 15.8.2015.

Od pondělí 27.7.2015 se počítá se zprůjezdněním v ulici Gen. Kholla a Jáchymovské ulici.

20.7.2015 započaly stavební práce na obnově povrchů v Ostravské ulici a křižovatce ulic K. H. Máchy a části ulice B. Němcové.

Ten samý den se začalo se stavebními pracemi také v Kutnohorské a střední části Mariánské ulici. V Kutnohorské ulici se bude vyměňovat kanalizace a budou se realizovat nové povrchy ulice. V Mariánské ulici se ke kompletní výměně povrchu vozovky bude ještě realizovat nový kanalizační řad a přeložka vodovodu.

Stavba v ulici S. K. Neumanna je prozatím pozastavena z důvodu zajištění průjezdnosti této lokality.

Poslední zmiňovanou rekonstrukcí je část Erbenovy ulice, ve které začne 3.8.2015 oprava příjezdové komunikace k městským jeslím, mateřské a základní škole.

O dalším vývoji stavebních prací na příbramských komunikacích vás budeme i nadále průběžně informovat.

Městský úřad Příbram, odbor kancelář městaPočet zobrazení: 2055 | Aktualizováno: 24. 07. 2015