Konference Budoucnost Brd v CHKO bude v Příbrami 27. a 28. března 2015

Tisková zpráva 18. 2. 2015

Na konci ledna se podpisem prezidenta republiky Miloše Zemana završil proces, kterým se Brdy po dlouhých 90 letech existence „na zapřenou“ vracejí veřejnosti. Zákon o zrušení Vojenského újezdu Brdy začne platit od roku 2016 s tím, že 1. ledna 2016 bude v Brdech vyhlášena chráněná krajinná oblast (CHKO). Ve zrušení vojenského újezdu, vyhlášení CHKO a zpřístupnění Brd veřejnosti se nabízí jedinečná a neopakovatelná příležitost k výraznému rozvoji cestovního ruchu v našem regionu a tím i cesta z hluboké ekonomické recese, v níž se Příbramsko už delší čas nachází. Pro obce, kterých se bude vyhlášení CHKO týkat - ať už budou mít katastry na jejím území nebo s ní budou „jen“ sousedit - bude mimořádně důležité získat co nejvíce informací. „S velkoplošnou zvláštní ochranou přírody na Příbramsku nemáme žádné zkušenosti a především menší obce v oblasti Brd si s budoucí CHKO v podstatě neví rady. Proto jsme se rozhodli uspořádat v našem městě reprezentativně obsazenou konferenci o budoucnosti našeho regionu,“ vysvětluje účel dvoudenní konference starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Představitelé obcí se prostřednictvím konference setkají s odborníky z Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstva obrany, Ministerstva pro místní rozvoj, z Krajských úřadů, se subjekty pověřenými hospodařením v lesích, se specialisty z vysokých škol a výzkumných institucí atd. a s jejich pomocí pak snáze porozumí povaze nastávajících změn a přizpůsobí jim své další záměry a opatření. „Předpokládáme rovněž, že zmíněná konference by se měla stát základem následné meziobecní spolupráce, a to nejen obcí ze středočeského regionu, ale z celé oblasti Brd,“ uvádí dále starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že konference by měla zástupcům zúčastněných obcí poskytnout také odpovědi na většinu zásadních otázek, spojených s koexistencí s CHKO a naznačit řešení pravděpodobných problémů.

Vyhlášení nové CHKO je nepochybně i významným počinem celostátního významu, nedochází k němu každý rok a zasluhuje si proto určitě mimořádnou pozornost. „Mrzí nás samozřejmě, že minulé vedení našeho města zejména v letech 2011 a 2012, kdy probíhala jednání o budoucím administrativně správním členění rušeného vojenského újezdu, zřejmě poněkud podcenilo význam, dosah a vážnost nastartovaných změn a včas na ně razantně nereagovalo a tím bohužel i ono nese část viny na tom, že se v této věci území Středočeského kraje se zmenší ve prospěch kraje Plzeňského o 86 km2, přičemž samo území ORP a okresu Příbram ztratí dokonce celých 127 km2,“ pokračuje starosta Vařeka a dodává, že i tak ale zůstane z budoucí CHKO Brdy (345 km2) většina ve Středočeském kraji (a v rámci ORP a okresu Příbram přibližně 170km2 území CHKO). Tedy i po tak významném zmenšení katastrální rozlohy ORP Příbram zůstane v jeho správním obvodu většina z rozlohy zrušeného újezdu (133 km2) a město Příbram se stane přirozeným východiskem pro nové návštěvníky tohoto území.

Město Příbram na západě bezprostředně sousedí s rušeným vojenským újezdem a vyhlašovanou CHKO Brdy a tato skutečnost velmi podstatně ovlivní život v našem městě. „Jsme přesvědčeni, že je třeba se na novou situaci důkladně a zodpovědně připravit. V té souvislosti jsme také v minulých dnech oficiálně požádali Ministerstvo životního prostředí o umístění sídla Správy budoucí CHKO do našeho města, které je největším a nejvýznamnějším administrativním, sídelním i hospodářským centrem oblasti Brd,“ uvádí dále starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Všechna zásadní jednání o budoucnosti Brd se doposud uskutečnila v Jincích, ve Strašicích a v Křešíně. V jednom případě také ve Spáleném Poříčí. Příbram na podobné aktivity v minulosti rezignovala, ovšem s výjimkou setkání starostů se zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí z popudu nového starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky na sklonku roku 2014.

„Konference prostřednictvím přizvaných odborníků vysvětlí obcím z okolí budoucí CHKO její možnosti, ale i limity, a nyní už na základě konkrétní situace poskytne obcím a městům na Podbrdsku, tedy i Příbrami, určitý návod, jak dále postupovat,“ vysvětluje Jindřich Vařeka.

Chystaná březnová konference se v pěti pracovních skupinách hodlá zabývat jak navrženou formou zvláštní ochrany přírody a otázkami s tím spojenými, tak i specifickým fenoménem Brd a problematikou jeho zachování, jakým je neobydlenost a nezastavěnost tohoto pohoří. Dále chce konference také pomoci při zlepšení informovanosti obcí, jichž se bude vyhlášení CHKO dotýkat. Za tím účelem se bude zabývat otázkami budování a rozvoje turistické a dopravní infrastruktury v obcích, samotnou meziobecní spoluprací a v neposlední řadě by také chtěla vytvořit dobrý základ pro spolupráci jednotlivých obcí v regionu se Správou CHKO.

Vzhledem k programu bude konference pro zhruba 250 účastníků dvoudenní, hlavní jednání bude probíhat ve velkém sále Úřadu práce, paralelně také v pěti workshopech. Jejich jednání se uskuteční v malém sále Úřadu práce, ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Příbram v bývalé budově Rudných dolů a v zasedací místnosti města na radnici. V rámci programu bude také probíhat výstava fotografií Brd a lidové tvořivosti, prezentace lokálních spolků, sdružení a svazků obcí a kulturních organizací a samozřejmě proběhne tisková konference s možností následné exkurze zájemců do budoucí CHKO. Výstupem z konference bude také tištěný i elektronický sborník. Některé části jednání budou moci občané sledovat v on-line přenosu.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240   mob.:
778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

Zimní Brdy – Tok 865 m.n.m.
autor foto: Město Příbram, Pavlína Svobodová

 

 Počet zobrazení: 2281 | Aktualizováno: 19. 02. 2015