Kontrola příbramských ubytoven

Dne 18. 2. 2015  proběhla kontrola ve vybraných ubytovnách na území města Příbram. Kontrolu prováděla Policie České republiky v součinnosti s Městskou policií Příbram a oddělením Cizinecké policie Policie ČR. Kontroly se zúčastnil i zástupce Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Příbram, Úřadu práce ČR, pobočka Příbram, a dále byl přítomen i starosta města Ing. Jindřich Vařeka, místostarostka Bc. Alena Ženíšková a tisková mluvčí města Pavlína Svobodová.

Celá akce proběhla v podvečer a týkala se ubytoven v ulici Lipová, v ulici Politických vězňů – „Horník“, a ubytovny Grado.

Celkem bylo zkontrolováno téměř 80 osob, z čehož z jedné třetiny se jednalo o cizí státní příslušníky.

Z celkového počtu zkontrolovaných osob se jedna nacházela v celostátním pátrání po osobách.

Dále se představitelé radnice seznámili se stavem ubytovacích zařízení, hygienickými podmínkami a celkovým stavem budov a jejich okolí. Během kontroly bylo zjištěno několik podnětů či problémů, které budou dále řešeny postoupením příslušným orgánům či přímo s vlastníky těchto ubytoven.

JUDr. Jaroslava Vodičková, velitelka Městské policie Příbram

 

 Počet zobrazení: 2697 | Aktualizováno: 23. 02. 2015