Kontrola řidičů taxislužby

Městská policie se společně s Dopravním úřadem v uplynulém měsíci zaměřila na kontrolu řidičů „taxislužby“

V uplynulém měsíci se Městská policie Příbram společně s pracovníky Dopravního úřadu MěÚ Příbram zaměřili ve večerních hodinách na kontroly vozidel taxislužby na území našeho města. Provedené kontroly byly zaměřeny na zjištění, zda řidiči taxislužby splňují všechny zákonné podmínky k jejímu provozu a zda mají veškerou platnou a povinnou dokumentaci.

U některých kontrolovaných vozidel byly zjištěny vážné nedostatky, a z tohoto důvodu bude s provozovateli těchto vozidel taxislužby v nejbližších dnech zahájeno správní řízení, ve kterém hrozí pokuta až do výše 500.000,- Kč.  Nejzávažnějším pochybením ze strany provozovatelů bylo zjištění, že nemají řádně homologovaný taxametr. Těchto kontrol se účastnila v rámci součinnosti i Policie ČR. Na základě zjištěných nedostatků budou tyto kontroly i nadále pokračovat.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Tel.: 318 402 240
Mobil: 778 533 946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram-city.cz

 Počet zobrazení: 1903 | Aktualizováno: 27. 10. 2015