Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

Kotlíková dotace: žádosti je možné podávat již od pátku 15. ledna.

Město Příbram ve spolupráci se Středočeským krajem a Státním fondem životního prostředí ČR připravili pro potenciální žadatele seminář na téma dotací z programů „Nová zelená úsporám“ a „Kotlíková dotace“. Uskutečnil se ve středu 13. 1. 2016 ve velké zasedací místnosti města Příbram. Zájem a účast byla veliká a pořadatelé se tímto omlouvají těm desítkám zájemců, kteří byli nuceni vzhledem k omezené kapacitě sálu vyslechnout seminář vestoje.

V letošním roce se v rámci programu Nová zelená úsporám rozdělí mezi žadatele více než jedna miliarda korun. Kotlíková dotace umožní do roku 2020 investovat do obnovy kotlů českých domácností až 9 miliard korun. Cílem programu tzv. kotlíkových dotací je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva a snaha o významné zlepšení kvality ovzduší v celé ČR.

Na semináři převažovali zájemci o Kotlíkovou dotaci, v jejímž rámci může každá domácnost získat až 127 000 Kč na výměnu svého starého kotle na tuhá paliva. Dle zákona o ochraně ovzduší právě tento druh neekologických kotlů již od roku 2022 nebude možné dále provozovat – nastane povinnost výměny za nový, ekologický zdroj vytápění. Žádosti o Kotlíkovou dotaci je možné podat na Krajský úřad Středočeského kraje od pátku 15. 1. 2016 do 15. 9. 2016, a to buď osobně, nebo poštou.

Na dotazy kolem Kotlíkové dotace trpělivě odpovídala Ing. Marie Stáňová z Krajského úřadu Středočeského kraje, na dotazy týkající se Nové zelené úsporám odpovídal Ing. Zbyněk Drbal, vedoucí oddělení Střední Čechy Státního fondu životního prostředí. Oba sklidili zasloužený potlesk přítomných a jsou i do budoucna připraveni zodpovědět dotazy i těm zájemcům, kteří se uvedeného semináře nezúčastnili.

Podrobné podmínky obou programů, včetně odpovědí na nejčastěji kladené otázky a formuláře potřebné k podání žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje a Státního fondu životního prostředí ČR.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 Počet zobrazení: 2904 | Aktualizováno: 15. 01. 2016