Kriminalita na Příbramsku za první pololetí roku 2016

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Příbram
Oddělení tisku a prevence

26. červenec 2016 

V prvním pololetí roku 2016 došlo na Územním odboru Příbram k poklesu kriminality o 51 případů, tj. o 4,5 % méně než za stejné období roku 2015. Na Příbramsku bylo spácháno 1097 trestných činů. Z toho bylo objasněno 480 případů, což je 44 %, a objasněnost se podařilo zvýšit o 6 % oproti loňsku. Na obvodním oddělení Příbram jsme za dané období evidovali 516 trestných činů, ve městě Příbrami se kriminalita snížila dokonce o 15 %.

Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 616 činů (56 % z celkové kriminality), i tady jsme však zaznamenali klesající tendenci, jde o pokles oproti roku 2015 o 59 případů, což je snížení o téměř 9 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností jsou krádeže věcí z vozidel (68). 44 vykradených aut jsme měli přímo v Příbrami. V letošním roce zmizelo 22 automobilů (o 8 méně než loni) a 12 jízdních kol. Krádeží vloupáním bylo evidováno 253, a to zejména do ostatních objektů – 67 (např. garáže, sklepy, hospodářská stavení), domů (61 případů) a chat (55). Ubylo ale vloupání do jiných objektů, bytů, obchodů a škol.

Násilná trestná činnost klesla o 8 případů, z 66 na 58. Objasněnost činí 60 %. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 23x, nebezpečné vyhrožování 11x, vydírání 6x a loupeže 4x. Dále nám bylo oznámeno např. 1x porušování domovní svobody, 2x nebezpečné pronásledování a 5x týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Počet hospodářských trestných činů klesl ze 111 na 96. Nejčastějšími případy jsou: neoprávněné držení platebního prostředku 25x a úvěrový podvod 16x.

U mravnostní kriminality došlo k poklesu z 28 na 18 činů, tj. o 35 % méně. Z toho jsou čtyři případy znásilnění a tři případy pohlavního zneužívání. Objasněnost činí 61 %.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během prvního pololetí letošního roku odhalit 26 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo 90x zanedbání povinné výživy, 65x poškození cizí věci, 56x maření výkonu úředního rozhodnutí, 54x ohrožení pod vlivem návykové látky (což je díky intenzivnímu výkonu na silnicích).

Recidivisté spáchali celkem 304 objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli majetkových činů – krádeží v objektech, neplatili výživné nebo mařili výkon úředního rozhodnutí. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na pěti trestných činech.

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v letošním roce opět klesla a objasněnost se podařilo zvýšit. Za posledních deset let je kriminalita na nejnižší úrovni, o 55,7 % nižší než v 2007. 

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

 Počet zobrazení: 1349 | Aktualizováno: 27. 07. 2016