Krizový štáb jednal online

0 0 0

 

Při jednání krizového štábu, které bylo vedeno online způsobem, informovaly jednotlivé složky tohoto štábu o aktuálním dění a připravenosti.

 

Podle vyjádření zástupců Hasičského záchranného sboru Policie ČR i Městské policie prozatím nedochází k žádným mimořádným událostem. Policisté a strážníci MP ve vyšší míře kontrolují dodržování vládních nařízení a většina zjištěných přestupků byla prozatím vyřešena domluvou. Pouze několik jednotlivých případů muselo být předáno k řešení ve správním řízení.  

Důležitá je informace Oblastní nemocnice Příbram. Činnost covid odběrového místa byla rozšířena na sedm dní v týdnu. V současné době je v nemocnici hospitalizováno 33 pacientů s covidem a omezována je neakutní péče.  

Stejně jako v jarních měsících, i tentokrát je ve městě zřízena škola pro děti zdravotníků a členů záchranných složek. Počítáno je také se zajištěním místa pro osoby bez přístřeší s covid pozitivním výsledkem nebo pro osoby vykázané z místa bydliště.  

„Jednání je pro nás přínosem, se všemi složkami jsme v pravidelném kontaktu, nyní jsme tedy vyzkoušeli, že jednání můžeme vést v případě potřeby operativně i tímto způsobem. Jednání se nezúčastnili zástupci Krajské hygienické stanice, odkud jsme alespoň zprostředkovaně dostali informaci, že veškeré síly jsou nyní směřovány k řešení covid problematiky. Chtěl bych opět požádat všechny občany, prosím, dodržujte nastavená pravidla, na jaře jsme si s covidem v našem městě poradili, tak ať společně situaci zvládneme i nyní bez zbytečných komplikací,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Při svolávání krizového štábu jsou oslovováni také všichni starostové obcí ORP Příbram. Tentokrát žádný ze starostů možnosti zúčastnit se jednání nevyužil a ani nepředložil žádné téma k projednání.

Aktuální informace o mimořádných a krizových událostech na území města mohou občané získávat prostřednictvím informačního SMS a e-mailového servisu. K odběru zpráv je možné se zaregistrovat na: infoservis.pribram.eu.

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 474 | Aktualizováno: 16. 10. 2020