Kulturní servis

Tisková zpráva 2. 12. 2015

Na Zámečku začal fungovat kulturní servis pro pořadatele i veřejnost

Několik významných kulturních, či jiných společenských událostí v Příbrami v jeden den, mnohdy i v jeden čas. Nikoliv neobvyklá situace v našem městě. Pořadatelé proto již dlouhé roky volají po zřízení pozice koordinátora, který by měl zabezpečit informovanost pořadatelů kulturních, sportovních a společenských akcí a poté veřejnosti o termínech konání akcí. A to tak, aby se programy pokud možno vzájemně nekryly. Nově bude tento servis v rámci své činnosti poskytovat příbramská Galerie Františka Drtikola. 

„Naše organizace je jedním z pořadatelů kulturních akcí v Příbrami. Spolu s dalšími organizátory se často setkáváme s problémem, že v den konání našeho programu probíhá kulturní pořad i jinde ve městě. Rádi bychom situaci napravili,“ informuje a žádá o spolupráci ředitelka galerie Hana Ročňáková s tím, že pracovník galerie, který bude u sebe soustřeďovat informace o termínech akcí, tyto zároveň následně poskytne ostatním pořadatelům. „Pokud bude termín obsazen pořadem určeným pro stejnou cílovou skupinu, budete jej moci změnit tak, abyste nepřicházeli o možné návštěvníky,“ dodává.

Vznik pozice programového pracovníka, jehož činnost měla nahradit v Příbrami dosud chybějící kulturní středisko, iniciovala Kulturní komise. Tento zaměstnanec nově organizuje kulturní akce nejen v galerii, kde jsou vytvořeny podmínky pro komorní pořady hudební i jiné, ale také zajišťuje servis pro další pořadatele, tedy koordinaci termínů. „Vzhledem k nutným úsporám jsme tohoto zaměstnance hledali prostřednictvím úřadu práce jako dotované místo. Ve spolupráci s úřadem práce proběhlo několik výběrových řízení, bohužel s negativním výsledkem. Ve spolupráci s galerií jsme tedy vyřešili alespoň aktuální problém servisu pro pořadatele, který by měl pomoci ke zvýšení návštěvnosti jednotlivých pořadů a zajistit komfortnější situaci pro každého jednotlivého návštěvníka,“ doplňuje místostarosta města Václav Švenda.

Spravování kalendáře nebude jediným úkolem kulturního servisu. Dalším výstupem jeho činnosti bude vytvoření Katalogu uměleckých uskupení. Ten bude zdrojem informací pro pořadatele i veřejnost. Pomůže zároveň s propagací hudebním skupinám či jiným zájmovým souborům působícím v oblasti kultury.

„Věříme, že koordinaci ocení nejen pořadatelé, ale také návštěvníci, kteří se často musí rozhodovat mezi dvěma programy podobného zaměření pořádanými ve stejný den,“ dodává na závěr místostarosta Švenda.

Jste pořadatel? Zkoordinujte, prosím, termín Vaší akce na e-mailu kalendarakcipb@seznam.cz nebo na telefonu 739 983 876. Paní Kateřina Kratochvílová z Galerie Františka Drtikola zapíše akci do Kalendáře, ze kterého také vyčte, zda se ve Vámi navrženém termínu neobjevuje již akce jiná.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram         

 Počet zobrazení: 2076 | Aktualizováno: 02. 12. 2015