Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 13.07.2015

Tisková zpráva KHS

Praha 17. 7. 2015

V tomto týdnu proběhla pravidelná kontrola jakosti vody dle monitorovacího kalendáře na většině koupališť ve Středočeském kraji. Částečné ochlazení se však nijak významně na zlepšení jakosti vody od posledního odběru neprojevilo, což může souviset i s nízkými průtoky na povrchových vodách. Nejhorší jakost vody je v tuto chvíli v Orlické přehradě na území okresu Příbram, kde zůstává na lokalitě Popelíky a Lavičky kvalita vody na stupni 3, tj. voda má zhoršenou jakost z hlediska výskytu sinic, v lokalitě Podskalí a Trhovky však stále platí stupeň 4 – voda nevhodná ke koupání. Stupeň 3 nadále platí i pro písník Bakov na Mladoboleslavsku, kde je špatná kvalita vody také způsobena vysokým obsahem sinic.

Přestože na lokalitách s kvalitou vody na stupni 3 není koupání omezeno, doporučuji se po každém vykoupání osprchovat. Na Podskalí a Trhovkách koupání nedoporučuji zvláště osobám se sníženou imunitou, malým dětem a těhotným ženám.

V ostatních lokalitách sledovaných přírodních koupališť je jakost vody vyhovující a je možné se koupat bez omezení.

Příští týden proběhne další kolo vzorkování na místech se zhoršenou jakostí vody. S ohledem na očekávaná tropické teploty a při vidině nedostatku srážek bohužel není možné očekávat významné zlepšení jakosti vody v přírodních koupalištích. Určitá změna může nastat v případě bouřek a přívalových srážek, které jsou zatím předpovídány na konec víkendu. Výsledky rozborů budou známy ke konci příštího týdne a podle nich bude upraveno aktuální hodnocení kvality koupacích vod. Hodnocení bude k dispozici na webových stánkách naší hygienické stanice www.khsstc.cz pod odkazem koupaliště.

Zpracovala MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Dne: 16. 7. 2015

Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Nováková
Kancelář ředitele KHS
Tel.: 736 521 423
e-mail: sarka.novakova@khsstc.cz

 Počet zobrazení: 2039 | Aktualizováno: 17. 07. 2015