Lanové centrum se demontuje

Lanové centrum u Q klubu bude demontováno, na jeho místě vznikne nová dětská herní sestava

Dnešního dne došlo k dohodě mezi městem Příbram a dodavatelskou firmou MTStav Příbram, s. r. o., v záležitosti kolem zavřeného lanového centra v Příbrami.

Obyvatelé Příbrami již dlouhou dobu diskutují o situaci vzniklé u lanového centra v Příbrami u Q-klubu. Zavřené centrum vyvolává spekulace, přičemž občané města oprávněně volají po vyřešení věci. Příčina sporů, a tedy důvod, proč centrum nebylo uvedeno do provozu, spočívá v poněkud nešťastném projektu z roku 2014, který se stal hlavním předmětem sporu.

Příbramská radnice proto vedla intenzivní jednání s dodavatelskou firmou MTStav Příbram, s. r. o. Po sérii jednání a po vyjádření několika znalců z oboru došlo k uzavření dohody vedoucí k vyřešení celé záležitosti.

Stávající lanové centrum bude demontováno a na základě nového projektu přesunuto do areálu rekonstruovaného Nového rybníka, kde bude nově postaveno v blízkosti stávajícího Rákosníčkova hřiště.

Všechny prvky budou splňovat požadavky kladené na statiku objektů a bezpečnost uživatelů. Po atestu vystaveném k tomu určenou institucí bude hřiště uvedeno do provozu, přičemž bude určeno pro děti mladšího školního věku. V některých domečcích budou např. umístěny tabule, na které si budou moci děti kreslit. Lezecké překážky budou zachovány, jenom budou umístěny do menší výšky, tzn. bez nutnosti záchranných sítí.

Uvolněný prostor po lanovém centru bude využit pro vybudování nové dětské herní sestavy, která bude dodána jako finální výrobek a je již ve výrobě.

Práce na demontáži již byly zahájeny, momentálně se z lanového centra odvážejí drobné prvky, v pondělí se odvezou i ty větší, včetně domečků.

Důležité upozornění pro obyvatele: kompletně celé hřiště Klidové zóny Ryneček je již uzavřeno (včetně funkčního hřiště pro malé děti), a to až do doby, než bude provedena stavba nových prvků, které přijdou na místo lanového centra.

Prosíme obyvatele, aby v místě Klidové zóny Ryneček, kde denně procházejí nebo projíždějí na kolech, dbali zvýšené bezpečnosti. Pohybuje se tam stavební technika, děkujeme za pochopení.

  

Klidová zóna Ryneček  
Projekt kombinuje prvky pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií, aktivní dospělé i pro seniory. Vzniklo tak místo, kde na jednom místě fungují společenské, sportovní a další aktivity. Projekt přímo navazuje na novou cyklostezku, která vede podél zóny, a dochází tak k propojení cyklodopravy a aktivního odpočinku na Rynečku. V rámci projektu byly vybudovány inovativní prvky jako lanové centrum, kombinované dětské hřiště se seniorparkem, ale i oploceným výběhem pro volný pohyb psů.

Na výstavbu projektu Klidová zóna Ryneček získalo město Příbram dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Celkové výdaje na realizaci projektu (tj. včetně výdajů na provádění dozorů na stavbě, zpracování žádosti o dotaci, monitoringu projektu, povinné publicity) dosáhly výše cca 10,9 mil. Kč. Skutečná dotace byla vyplacena v celkové výši cca 8,8 mil. Kč, což je 85 % celkových způsobilých výdajů.  

Ačkoliv bylo již na podzim roku 2015 zprovozněno v rámci projektu Klidová zóna Ryneček mnoho herních prvků a prolézaček, část této zóny - lanové centrum - se nikdy neotevřelo. Podle znaleckého posudku nejsou totiž lezecké prvky postaveny v souladu s českými technickými normami pro dětská hřiště a při běžném provozu by tak mohly vzniknout velmi vážné úrazy. Město Příbram muselo z důvodu nezprovoznění lanového centra vrátit část dotace (cca 1,4 milionů korun). 

Společné prohlášení

 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí  
pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

 

 

 Počet zobrazení: 2192 | Aktualizováno: 26. 05. 2017