Letní dětský tábor

Letní dětský tábor byl letos ve znamení agentů britské tajné služby MI6, sebeobrany, hasičů i vězeňských psovodů

I v letošním roce město Příbram uspořádalo letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti v rámci Programu prevence kriminality města Příbram na rok 2016. Tento dlouhodobý a nepochybně potřebný projekt dětského tábora je i letos finančně podpořený dotačním titulem Ministerstva vnitra České republiky. Proběhl na začátku srpna ve Vacíkově u Hvožďan. Pro děti byla připravena celotáborová etapová hra „Výcvik agentů MI6“, řada dílčích soutěží a další doplňkový program.

Výcvik dravých ptáků
V pondělí v odpoledních hodinách navštívil tábor chovatel dravých ptáků a sokolník pan Řehka, který s sebou přivezl devět krásných dravců. Děti si mohly jednotlivé dravé ptáky nakrmit a povodit na svém předloktí. Byly příjemně překvapené, jak jsou dravci ve skutečnosti velmi chytří, mrštní a dokonale poslušní. Někteří ptáci se od odvážlivců nechali dokonce i pohladit.

Ukázka sebeobrany KRAV MAGA
Během celého pobytu děti viděly několik ukázek sebeobrany ve stylu Krav Maga. „Instruktor výcviku Vojta děti postupně a přiměřeně jejich věku učil bezpečnému chování, vštípil jim základní zásady a ukazoval, jak se mají nejlépe zachovat v nestandardních či nebezpečných situacích, které je mohou denodenně na ulici potkat,“ uvedla podrobnosti vedoucí oddělení sociální prevence a kurately a manažerka prevence kriminality Městského úřadu Příbram PhDr. Klára Vondrušková s konstatováním: „To, že děti vědí, jak mají jednat v nestandardní situaci, která je bezpochyby může během života potkat, jim pomáhá nacházet sebejistotu a víru v sebe sama, což je vnitřně posiluje.“

Hasiči z Březových Hor
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Příbram – Březové Hory pod vedením velitele Radka Blajera, DiS., navštívila děti ve středu odpoledne. Hasiči přijeli v plně vybaveném hasičském vozidle CAS 32 TATRA 815 a dětem předvedli statickou i dynamickou ukázku požární techniky, včetně preventivně výchovného programu pro děti „HASÍK“ akreditovaného u MŠMT v oblasti bezpečného chování dětí při nebezpečí požáru či jiné mimořádné události (např. povodně) a požární ochraně. Děti si mohly osahat různé ochranné prostředky jako speciální těžký zásahový oblek, reflexní či protichemický oděv, nebo si sednout za volant hasičské tatry, spustit houkačku a stát se alespoň na chvilku hasičem „profíkem“. „Jednotce SDH Příbram – Březové Hory proto patří velké poděkování za to, že se zaujatě věnovali všem přítomným dětem, které byly z příjemně stráveného odpoledne nadšené,“ vyjádřila poděkování manažerka prevence kriminality.

Psovodi vězeňské služby
V pátek dopoledne tábor navštívili netrpělivě očekávaní psovodi Vězeňské služby České republiky, aby předvedli veřejný výcvik služební kynologie Výcvikového střediska Věznice Příbram pod taktovkou inspektora pro strážní službu psovodů nprap. Jiřího Beneše. Psovodi se svými psími parťáky předvedli ukázku vydráždění a následného hladkého zadržení pachatele, belgický ovčák Certis pak nekompromisní kousání do oblasti slabin a horních i dolních končetin figuranta. Za dobře odvedenou práci vždy následoval zasloužený psí pamlsek. Psovodi poté trpělivě odpovídali na všechny položené dotazy přítomných dětí týkající se nejen samotného kynologického výcviku a zajímavé práce profesionálů z Vězeňské služby, ale také správné péče o psí kamarády. Děti si mohly prohlédnout a osahat různé pomůcky výcvikové kynologie jako jsou obušek, bič, míč, manžety, apod., včetně speciálního obleku RINGO, který si někteří zájemci z řad dětí i oblékli. Na úplný závěr následovala ukázka vyrovnanosti povahy služebních psů, kdy nejdříve nekompromisně a rázně zadrželi agresivního pachatele, a poté se nechali za odměnu všemi přítomnými dětmi náležitě pomazlit.

Ukázka práce psovodů byla pro děti příjemným a vítaným zpestřením pobytu. „Všechny přítomné přesvědčila o tom, že zásah proti nežádoucí osobě je pro jejich psí pomocníky sice zábavnou hrou, ale hlavně nedílnou součástí jejich každodenní práce,“ uvedla dále manažerka prevence kriminality s poděkováním vedení Věznice Příbram za to, že dětem umožnilo tento nevšední zážitek, což bezpochyby upevnilo vzájemnou spolupráci v oblasti prevence a předcházení možnému rizikovému chování u dětí a mládeže.

Návštěva místostarostky
Děti na závěr pobytu tradičně navštívila také 1. místostarostka města Příbram Mgr. Alena Ženíšková v doprovodu vedoucí oddělení sociální prevence a kurately a manažerky prevence kriminality PhDr. Kláry Vondruškové. Průvodkyní po táboře jim byla hlavní vedoucí pobytu Mgr. Jaroslava Apeltauerová. Za doprovodu dětí si prohlédly zázemí pobytu i příbytky dětí a pak již proběhl slavnostní nástup, na kterém byly oceněny děti za své úspěchy v rámci celotáborové etapové hry „Výcvik agentů MI6“. „Děti si na táboře užily spoustu legrace a dobrodružství. Jsem ráda, že i letos jsme jim mohli část prázdnin zpříjemnit aktivitami, při kterých zažily zábavu při atraktivním táborovém programu, při němž byly přirozenou a nenásilnou formou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti a k týmové spolupráci,“ uvedla při návštěvě tábora místostarostka města Příbram Alena Ženíšková.

Děti pak obdržely účastnický list potvrzující, že se staly „agenty 0016“ podepsaný starostou města, také zasloužené sladkosti i drobné ceny včetně propagačních materiálů města. 

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram 

 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 1845 | Aktualizováno: 18. 08. 2016