Město hledá kurátora/kurátorku pro děti a mládež

Tajemnice MěÚ Příbram vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram pro činnost:
sociální pracovník/pracovnice - kurátor/kurátorka pro děti a mládež.

Stručná charakteristika vykonávané práce: Plnění úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež), zajišťování sociální práce s dětmi, které spáchaly trestný čin, a s dětmi páchajícími přestupky, výkon odborné a specializované agendy na úseku péče o rodinu a dítě, konzultační a poradenská činnost, spolupráce se soudy, policií, probační a mediační službou, sanace rodiny, práce v terénu.

Lhůta pro podání přihlášky: doručit nejpozději 21.12.2016 do 14:00 hodin.

Podrobné informace

 

 Počet zobrazení: 1293 | Aktualizováno: 08. 12. 2016