Město Příbram se minulý týden zapojilo do krajského cvičení Blackout

 

Cílem taktického cvičení bylo prověřit připravenost orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů a organizací na plošný výpadek dodávek elektřiny, takzvaný Blackout. Do cvičení, které z hlediska svého rozsahu patřilo v dosavadní historii kraje k největším, se zapojily složky IZS, obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice i ústřední správní úřady a státní organizace. Cvičení se odehrávala na pracovištích krizových štábů jednotlivých složek IZS i v terénu. Město Příbram se zapojilo do cvičení jak formou cvičného zasedání Krizového štábu ORP Příbram (předseda Bezpečnostní rady a Krizového štábu je příbramský starosta Jindřich Vařeka) v prostoru HZS Příbram ve Školní ulici, tak formou vyplnění dotazníku týkajícího se zhodnocení energetické odolnosti a dopadů krizové situace při narušení dodávky elektrické energie velkého rozsahu pro obce Středočeského kraje.

Vyhodnocení cvičení nebude podle vyjádření Středočeského kraje jednoduchým úkolem. Kraj ve spolupráci s HZS Středočeského kraje a dalšími zapojenými subjekty, po vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření v území a dle získaných informací z průběhu cvičení, zpracuje vyhodnocení s návrhy technických, personálních i organizačních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, k zodolnění komunikačních a informačních systémů, a ke zlepšení energetické soběstačnosti. Vyhodnocení bude následně předloženo k projednání v Bezpečnostní radě kraje a v Komisi Rady kraje pro bezpečnost a IZS. 

Svobodová Pavlína, DiS.
tisková mluvčí
Tel.: 318402240
Mobil: 778533946
E-mail: pavlina.svobodova@pribram.eu
Městský úřad Příbram

 Počet zobrazení: 261 | Aktualizováno: 11. 09. 2018