Město ušetří 3, 5 milionů korun za demolici budov u skládky Bytíz

Za demolici čtyř budov u skládky Bytíz mělo město Příbram původně zaplatit 5,6 milionů korun. Alespoň o této částce rozhodlo předchozí vedení radnice. Po intenzivních jednáních se však současnému vedení města podařilo cenu srazit o 3,5 milionů korun. Za demolici budov tak Příbram zaplatí zhruba dva miliony korun a zbourány nebudou čtyři, ale všech šest budov.  

Příbramští radní na svém posledním jednání schválili uzavření smlouvy na demolici budov v majetku města u skládky Bytíz. S ohledem na vyčerpanou kapacitou současné skládky a nutnost jejího rozšíření se měly budovy demolovat již za minulého vedení radnice a to za 5,6 milionů korun bez DPH. Na základě nového poptávkového řízení nakonec zbourání šesti budov provede stávající provozovatel skládky, společnost SVZ Centrum, s.r.o., za cenu 2,07 milionů korun bez DPH.

„Původně vysoutěžená cena za demolici čtyř objektů byla dle našeho názoru až neskutečně vysoká. Naštěstí se nám ale podařilo rozhodnutí staré rady města revokovat a mohli jsme vyhlásit nové poptávkové řízení. Výsledkem je, že jsme městskému rozpočtu ušetřili tři a půl milionů korun. Podle mého názoru je toto skvělá zpráva,“ uvádí starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Jako pozitivní Vařeka označuje i skutečnost, že v rámci nově uzavřené smlouvy bude za podstatně nižší cenu odstraněno více budov, než se počítalo v původním usnesení minulého vedení města. „Zatímco původní rozhodnutí počítalo s demolicí čtyř budov za více než pět a půl milionů korun, nová smlouva stanoví, že dodavatel demoličních prací odstraní šest budov za něco málo přes dva miliony korun,“ konstatuje Vařeka s tím, že demolice starých budov je podle starosty nutná z důvodu rozšíření kapacity skládky, kam se vozí odpad z města.

Zakázka na demolici objektů u skládky Bytíz
Zakázku na demolici čtyř objektů bránících dalšímu rozšíření skládky Bytíz schválilo bývalé vedení radnice koalice ČSSD a ODS již v září roku 2014 a to za výslednou cenu 5.599.416 Kč bez DPH. Tehdejší starosta Pavel Pikrt (ČSSD) však považoval rozhodnutí rady za nesprávné, využil ustanovení § 105 zákona o obcích a výkon usnesení pozastavil. Poté byla věc předložena k rozhodnutí na jednání městského zastupitelstva, které již po podzimních volbách v roce 2014 zasedlo v novém složení. Zastupitelé dne 15. 12. 2014 záměr demolice objektů za tuto cenu neschválili.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 Počet zobrazení: 2274 | Aktualizováno: 15. 02. 2016