Město vyhlásilo 2. výběrové řízení na zápůjčky z FOZ

 

Město vyhlašuje 2. výběrové řízení na poskytování zápůjček na vnitřní i vnější úpravy staveb pro bydlení a na opravy a údržbu nemovitých věcí ve vlastnictví města Příbram na území města, a to v zájmu zlepšování úrovně bydlení ve městě, životního prostředí, vzhledu města a zvelebování majetku města podle dále stanovených pravidel a podmínek z Fondu zápůjček města Příbram (dále jen FOZ) pro rok 2018. 

Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která má na území města Příbram trvalý pobyt, nebo právnická osoba se sídlem v Příbrami. 

 

Postup pro podání žádostiPočet zobrazení: 395 | Aktualizováno: 21. 06. 2018