Městské lesy mají nový web

Ředitel Městských lesů Příbram, s. r. o.,  Ing. František Chytka oznamuje široké veřejnosti zprovoznění nových internetových stránek této organizace na adrese http://mlpribram.cz
 „Na webových stránkách se sice ještě pracuje, ale již teď tam mohou zájemci nalézt zajímavé informace týkající se například prodeje dřeva,“ uvedl v této věci místostarosta města Příbrami Václav Švenda s tím, že na webu jsou uvedeny všechny služby, které městské lesy poskytují.

Městské lesy Příbram, s. r. o., je společnost založená městem Příbram za účelem obhospodařování území 1250 ha lesů. Vlastníkem je město Příbram a společnost je svým hospodařením zodpovědná zakladateli, tj. Radě města Příbram. Městské lesy spravují veškerý majetek v uvedené rozloze a hospodaří na lesních porostech, polích, loukách, rybnících a dalších plochách.

 Počet zobrazení: 2354 | Aktualizováno: 19. 05. 2015