Městský úřad má stále omezené úřední hodiny

0 0 0


Vzhledem k usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1202 o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky i nadále omezuje Městský úřad Příbram úřední hodiny:

  • pondělí 8:00–13:00,
  • středa 12:00–17:00.
     

Žádáme o dodržování následujících pokynů:

  • Upřednostněte písemný, elektronický (e-mailem, datovou schránkou) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
  • Je-li nutná osobní návštěva úřadu, dostavte se k vyřízení záležitosti v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny je nutné si předem domluvit termín.
  • Dokumenty a jiné písemnosti předávejte pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v pondělí a středu 8:00–17:00, v úterý a čtvrtek 8:00–15:00 a v pátek 8:00–14:30.
  • Pro úhradu plateb upřednostněte bezhotovostní platební styk. V nutných případech lze zaplatit v pokladně MěÚ v úředních hodinách, upřednostněte platbu platební kartou.
  • Při návštěvě městského úřadu dodržujte platná hygienická opatření.

Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu

Základní kontakty – ústředna, podatelna: 318 402 211, 318 402 217, 318 402 258,  e-podatelna@pribram.eu

Dokument na úřední desce Počet zobrazení: 500 | Aktualizováno: 24. 11. 2020