Ministr Brabec ke vzniku CHKO Brdy: Je to velká příležitost pro podnikatele

Tisková zpráva 3. 8. 2015

Zrušení vojenského újezdu a chystané zpřístupnění brdského pohoří je již mnoho měsíců bezesporu hlavním tématem diskusí o možném rozvoji cestovního ruchu v našem regionu. Ve vyhlášení CHKO Brdy spatřuje vedení příbramské radnice příležitost pro rozvoj cestovního ruchu nejen v Brdech, ale i v samotné Příbrami. Naše město, vzhledem ke své velikosti a dobré dopravní dostupnosti, je jistě přirozeným východiskem do tohoto pohoří. Se vším, co k tomu patří.

Aby však Příbram mohla funkci hlavního východiska do Brd plnit, bude třeba tomu zásadním způsobem přizpůsobit příslušnou infrastrukturu. „Podstatné je, abychom jako město, jistě i ve spolupráci s místními podnikateli, dokázali nabídnout různé služby, které ve výsledku poskytnou nejen návštěvníkům, ale i zdejším občanům, kvalitní turistický servis. Značené stezky pro turisty, v zimě trasy pro běžkaře, informační panely, propagační materiály, provázanost MHD na turistické trasy a samozřejmě také zajištění dostatečných stravovacích a ubytovacích kapacit,“ uvedl v této věci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že na tom, jakým způsobem to zabezpečit, se již pracuje: „Hrubý návrh Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Příbrami a okolí je před dokončením, ještě v létě bude předložen k připomínkování a definitivnímu zpracování jednotlivým odborům, komisi pro rozvoj města, ale také k veřejné diskusi. S návrhem budeme veřejnost postupně seznamovat.“

V souvislosti se vznikem CHKO Brdy se starosta Jindřich Vařeka společně s místostarostkou Alenou Ženíškovou na začátku června setkali s ministrem obrany Martinem Stropnickým a minstrem životního prostředí Richardem Brabcem. Právě s ministrem Brabcem byla tématem rozhovoru také diskuse o možnostech ekonomického rozvoje (zejména v oblasti cestovního ruchu) města Příbrami, které je bohužel zatíženo velkou nezaměstnaností. Obtížná ekonomická situace města souvisí s ukončením těžby uranu v 90. letech. Doposud se nepodařilo nalézt vhodné náhradní programy, které by dokázaly využít většinu volných pracovních sil. „V oblasti průmyslové výroby sám takové perspektivy příliš nevidím,“ zhodnotil situaci ministr životního prostředí Richard Brabec. „V naší zemi se však obecně rozvíjí sektor služeb a tzv. hi-tec technologií a tento trend bude určitě dále pokračovat. Velmi důležitou součástí terciárního sektoru je cestovní ruch, který zpřístupněním Brd a vyhlášením CHKO dostane v tomto regionu významný impuls k rozvoji,“ dodal ministr s tím, že i když nezná konkrétně a dopodrobna možnosti a schopnosti místních podnikatelů, je obecně přesvědčen, že město Příbram, které je největším a nejlépe dopravně dostupným centrem v oblasti Brd, má obzvláště dobré předpoklady na očekávaném rozvoji turismu profitovat.

Vznik brdské CHKO dá možnost plnému rozvoji šetrné turistiky v této oblasti, tedy i výstavbě hotelů, penzionů a atrakcí pro turisty, a to v jejím bezprostředním okolí. „Je to veliká příležitost pro budování této infrastruktury v okolních obcích a městech. Zážitkový šetrný turismus dokáže vytvořit velký počet nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele a vůbec nelze pochybovat o tom, že právě ve vašem městě pro to jsou velice vhodné podmínky. Jsem toho názoru, že unikátní příroda Brd a jejich jedinečný krajinný ráz budou pro moderní formy přírodě vstřícného turismu velmi vhodným prostorem,“ vyjádřil svůj názor k dané problematice ministr Brabec.

Ministr Richard Brabec však také podotknul, že jde samozřejmě také o to, jak se těchto příležitostí chopí místní podnikatelé, jak je podpoří a využijí obce. „To už z centrální úrovně samozřejmě ovlivnit nemůžeme, ale jsem přesvědčen, že ty základní podmínky ke svému rozvoji zpřístupněním Brd a vznikem CHKO tento region dostává. Tento rozvoj v obcích i Vašem městě bude ministerstvo sledovat a tam, kde to bude možné a reálné, i rádi pomůžeme,“ uzavřel ministr.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

Pavlina.Svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

 

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram  

 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 1847 | Aktualizováno: 04. 08. 2015