Můžete žádat o půjčku z FOM

Zápůjčky z fondu oprav a modernizace (FOM) v roce 2016

Zastupitelstvo města Příbrami 18. ledna schválilo vyhlášení 1. kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram). Výběrové řízení proběhne 17. února, lhůta na podávání žádostí je stanovena do dne 10. února 2016.

„Město Příbram má trvalý zájem o zlepšení vzhledu města, jeho životního prostředí a o modernizaci bytového fondu na svém území. Proto jsou již dvacátým rokem poskytovány zvýhodněné zápůjčky z fondu FOM vlastníkům bytů a obytných budov na území města,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že každoročně v souvislosti s vyhlášením nového výběrového řízení město vyhodnocuje i hospodaření fondu.

„Žádosti se přijímají na předepsaných tiskopisech a celou záležitost mohou občané vyřídit na Městském úřadu, Tyršova 108 - hlavní budova, 2. patro, č. dveří 29. Obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2014,“ doplnil místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

Zastupitelstvo města Příbrami poskytuje tyto výhodné, nízkoúročené zápůjčky z Fondu oprav a modernizace vlastníkům obytných domů nebo bytů, které se nacházejí na území města Příbram, obvykle dvakrát do roka.

V roce 2015 bylo například na zateplení obvodového pláště rodinného domu staršího 5 let, zřízení ekologického topení a ohřevu vody, na rekonstrukci koupelny a WC, rekonstrukce balkónů, či na výměnu oken a dveří uzavřeno celkem 10 nových smluv o zápůjčce v celkovém objemu 844.944 Kč. Zůstatek na účtu ke dni 1. 1. 2016 činí cca 6,4 milionů Kč.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí

pavlina.svobodova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram

 

Podmínky výběrového řízení:
a) Výběrové řízení proběhne dne 17.02.2016.
b) Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 10.02.2016.
c) Obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v OZV č. 2/2014 čl. 5 odst. 3.
d) Žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém, a na těchto webových stránkách zdePočet zobrazení: 1753 | Aktualizováno: 20. 01. 2016